Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả (PDCA)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
KỸ NĂNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ (PDCA)
Thời lượng: 12h (02 ngày)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Sau khóa học bạn sẽ có khả năng: 

 • Kết nối mục tiêu của Công ty và mục tiêu của bộ phận;
 • Lập kế hoạch hành động dựa trên chỉ tiêu được giao, tập trung thực hiện, đảm bảo hoàn thành trước thời hạn;
 • Sử dụng tất cả các nguồn lực, thử nhiều biện pháp khác nhau để vượt qua mọi trở ngại trong quá trình thực hiện để đạt được kết quả tốt nhất và không bao giờ từ bỏ; 
 • Đảm bảo thực hiện những chi tiết công việc để duy trì chất lượng;
 • Dẫn dắt các thành viên của nhóm để thực hiện tốt bản kế hoạch;

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Phần 1: Khái niệm PDCA 
  • PDCA: tầm quan trọng và ứng dụng 
  • Năng lực cần thiết của một người quản lý, giám sát sản xuất 
 • Phần 2: Plan – Lập kế hoạch 
  • Lập kế hoạch là cơ sở đảm bảo thành công 
  • Qui trình thực hiện công việc 
  • Qui trình lập kế hoạch cho nhóm 
  • Nguồn lực 4M trong SX: chuẩn bị NVL, máy móc, phương pháp và phân công 
 • Phần 3: Do – Tiến hành công việc hiệu quả 
  • Quản lý công việc cá nhân và nhóm 
  • Hướng dẫn công việc: công cụ GLAD 
  • Xác định thứ tự ưu tiên CV  
 • Phần 4: Check – Kiểm tra, giám sát 
  • Qui trình kiểm soát 
  • Những dấu hiệu cần lưu ý 
 • Phần 5: Act – Điều chỉnh, thay đổi 
  • Các bước giải quyết vấn đề 
  • Các yếu tố để thay đổi thành công
  • Một số rủi ro thường gặp và giải pháp 
Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả (PDCA)

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

khóa học dành cho quản đốc, tổ trưởng sản xuất, trưởng nhóm bộ phận, quản lý các phòng ban, các cán bộ phòng kế hoạch điều độ sản xuất và tất cả những người quan tâm.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Lấy người học làm trung tâm để phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ. Các hoạt động dạy/học tạo điều kiện để học viên sử dụng kinh nghiệm, năng lực và kỹ năng sẵn có nhằm thay đổi quan niệm cũng như hành vi của họ tại nơi làm việc. Bao gồm: 

 • Bài giảng (Lecturing) 
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming) 
 • Làm việc nhóm (Teamwork) 
 • Bài tập tình huống (Case study) 
 • Bài tập tự đánh giá (Self-assessment) 
 • Hoạt động trò chơi (Learning game) 
 • Thuyết trình (Presentation).
 • Kế hoạch hành động (Action plan)

TÀI LIỆU: được phát cho mỗi học viên một bộ.

Yêu cầu đào tạo