Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

Trong mọi lĩnh vực của đời sống hằng ngày, chúng ta luôn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề và trong lĩnh vực quản lý cũng tương tự như vậy, nhưng ở mức độ quan trọng hơn. Thật ra, người ta thường nói rằng điều quan trọng nhất mà các nhà quản lý phải làm là giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định. 

 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
“Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định”
Thời lượng: 16h (02 ngày)

GIỚI THIỆU:

Trong mọi lĩnh vực của đời sống hằng ngày, chúng ta luôn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề và trong lĩnh vực quản lý cũng tương tự như vậy, nhưng ở mức độ quan trọng hơn. Thật ra, người ta thường nói rằng điều quan trọng nhất mà các nhà quản lý phải làm là giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định. 

Một số vấn đề rất dễ xử lý, nhưng tiếc thay có rất nhiều vấn đề mà các nhà quản lý phải đương đầu lại thường không được rõ ràng. Thường thì họ nhận thấy rằng bên cạnh khó khăn trong việc giải quyết vấn đề còn có những khó khăn khác như: 

 • Các vấn đề thật khó có thể định nghĩa và mô tả một cách rõ ràng 
 • Các nguyên nhân không rõ ràng  
 • Có khá nhiều giải pháp khả dĩ và thật khó để biết được giải pháp nào là tốt nhất 
 • Những giải pháp tốt nhất dường như khó đưa vào thực hiện 

Nếu chúng ta áp dụng một phương pháp có hệ thống và cẩn trọng, sẽ chỉ có rất ít vấn đề không thể xử lý được.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Sau khóa học bạn sẽ có khả năng tốt hơn để: 

 • Mô tả và phân tích vấn đề. 
 • Xác định nguyên nhân khả dĩ của vấn đề. 
 • Áp dụng một phương thức thận trọng và có hệ thống trong việc đưa ra những quyết định phức tạp. 
 • Nhận dạng các ràng buộc đối với những quyết định của mình.
 • Quyết định chọn giải pháp tốt nhất để thực thi và đánh giá hiệu quả của nó.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Vấn đề và nguyên nhân của nó: 
  • Sáu giai đoạn của quá trình giải quyết vấn đề: 
   • Mô tả vấn đề 
   • Phân tích vấn đề
   • Xác định nguyên nhân khả dĩ và đề ra giải pháp giải quyết vấn đề.
   • Đánh giá chọn lựa giải pháp khả thi 
   • Thực thi giải pháp.
   • Đánh giá giải pháp.
  • Các công cụ phân tích tìm kiếm sự thật của vấn đề: 
   • Fishbone
   • 5-Why
 • Tìm giải pháp đúng đắn:
  • Thu thập thông tin và ý tưởng: 
   • Brainstorming
   • 6 Thinking Hats
  • Đánh giá các giải pháp 
  • Ra quyết định 
 • Thực thi quyết định:
  • Phân tích các rủi ro và khó khăn ràng buộc. 
  • Lên kế hoạch thực thi 
  • Đánh giá kết quả thực hiện.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Khóa học dành cho quản đốc, tổ trưởng sản xuất, trưởng nhóm bộ phận, quản lý các phòng ban, các cán bộ phòng kế hoạch điều độ sản xuất và tất cả những người quan tâm.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Lấy người học làm trung tâm để phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ. Các hoạt động dạy/học tạo điều kiện để học viên sử dụng kinh nghiệm, năng lực và kỹ năng sẵn có nhằm thay đổi quan niệm cũng như hành vi của họ tại nơi làm việc. Bao gồm: 

 • Bài giảng (Lecturing) 
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming) 
 • Làm việc nhóm (Teamwork) 
 • Bài tập tình huống (Case study) 
 • Bài tập tự đánh giá (Self-assessment) 
 • Hoạt động trò chơi (Learning game) 
 • Thuyết trình (Presentation).
 • Kế hoạch hành động (Action plan)

TÀI LIỆU: được phát cho mỗi học viên một bộ.

Yêu cầu đào tạo