Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Năng Suất Xanh chuyên thực hiện các dịch vụ đào tạo, tư vấn kết nối, hợp tác và cùng thực hiện với doanh nghiệp để hình thành con người, đội ngũ, tổ chức, doanh nghiệp, xã hội, cộng đồng, quốc gia năng suất cao toàn diện, thông qua các giải pháp năng suất cao toàn diện gồm 12 cột trụ

Công ty Cổ phần Năng Suất Xanh bao gồm các công ty thành viên, các đối tác kết nối và điều hành Hệ sinh thái  Năng suất xanh. Bên trong các hệ sinh thái là các công ty khác nhau, có chức năng vận hành, phát triển và kết nối mạng lưới các cá nhân, doanh nghiệp trong từng lĩnh vực.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CÁC GIẢI PHÁP

Các giải pháp Năng suất cao toàn diện dựa trên 12 cột trụ, với 35+ loại hình giải pháp khác nhau để giúp các cá nhân, doanh nghiệp giảm chi phí và lãng phí, tăng các giá trị gia tăng khác nhau. Các loại hình bao gồm:

CÁC GIẢI PHÁP DỰA TRÊN 12 CỘT TRỤ

Với hơn 30.000 giải pháp khác nhau tương ứng với từng cột trụ
Các CỘT TRỤSố nhóm
giải pháp
Số giải phápSố sáchSố bài báo khoa học
Các giải pháp con người năng suất toàn diện 34288532516031
Các giải pháp đội nhóm năng suất toàn diện 2612553285097
Các giải pháp vận hành xuất sắc toàn diện 3919202161932
Các giải pháp kinh tế sáng tạo và đổi mới sáng tạo toàn diện 39177010442984
Các giải pháp thiết kế toàn diện1510305121961
Các giải pháp công nghệ sản xuất toàn diện64126513252730
Các giải pháp năng lượng toàn diện3511951096135
Các giải pháp bảo trì toàn diện16634713483968
Các giải pháp Hạnh phúc toàn diện4131651464951
Các giải pháp kinh tế và kinh doanh toàn diện100439526853136
Các giải pháp kinh tế số và chuyển đổi số toàn diện57223012304209
Các giải pháp kết nối toàn diện142353711503
Tổng630248161156544637