NĂNG SUẤT XANH GROUP
NĂNG SUẤT HƠN,
BỀN VỮNG HƠN

bằng các giải pháp
năng suất cao toàn diện

KHÓA HỌC SẮP KHAI GIẢNG

MỤC TIÊU CỦA NĂNG SUẤT XANH

NĂNG SUẤT HƠN - BỀN VỮNG HƠN

Công ty Cổ phần Năng Suất Xanh chuyên thực hiện các dịch vụ đào tạo, tư vấn, kết nối, hợp tác … thông qua các giải pháp năng suất cao toàn diện dựa trên 12 cột trụ. Mục tiêu của chúng tôi giúp:

GIẢI PHÁP

0 +
Môn học
0 +
Nhóm giải pháp
0 +
Giải pháp
0 +
Sách
0 +
Bài báo

LĨNH VỰC

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

BẢNG TIN NĂNG SUẤT XANH

Bảo trì Thủy lực
Kỹ thuật bảo trì hệ thống thủy lực, K240701
Read More →
Những thách thức thường gặp trong bảo trì hệ thống thủy lực
Read More →
Các ví dụ điển hình về lợi ích mang lại từ các khóa đào tạo, hướng dẫn các giải pháp năng suất cao toàn diện
Read More →
Giá trị và lợi ích mang lại
Read More →
Đối tượng và điều kiện tham gia dự án
Read More →
Mục tiêu của dự án
Read More →
Lộ trình thực hiện đề án
Read More →
Các ví dụ điển hình về lợi ích mang lại từ các khóa đào tạo, hướng dẫn các giải pháp năng suất cao toàn diện
Read More →
Những lợi ích mang lại cho doanh nghiệp khi hiệu quả sử dụng thiết bị toàn bộ được cải thiện
Read More →
Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp
Read More →
Lợi ích của bảo trì hệ thống thủy lực trong ngành nhựa
Read More →
Tổng quan về hệ thống thủy lực và tầm quan trọng của bảo trì
Read More →
Kỹ thuật phân tích hư hỏng và giám sát tình trạng thiết bị, K240519
Read More →
Các lợi ích khi thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ trong các công ty ngành chế tạo và sản xuất – Phần 1: Các lợi ích về kinh tế
Read More →
Các lợi ích của bảo trì trong các công ty ngành chế tạo và sản xuất – Phần 3: Các lợi ích về xã hội
Read More →
Các lợi ích của bảo trì trong các công ty ngành chế tạo và sản xuất – Phần 2: Các lợi ích về môi trường
Read More →
Các lợi ích của bảo trì trong các công ty ngành chế tạo và sản xuất – Phần 1: Các lợi ích về kinh tế
Read More →
Giải thích và tổng hợp một số prompt hay có thể áp dụng được cho ChatGPT
Read More →
Top 20 trích dẫn hay nhất về Marketing của Seth Godin
Read More →
Thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) theo loại hình cung cấp, công nghệ, chức năng kinh doanh, lĩnh vực và khu vực – dự báo toàn cầu đến 2030
Read More →
Kết hợp AI tạo sinh (Generative AI) vào chiến lược công nghệ của doanh nghiệp
Read More →
Sự bùng nổ của AI đang khiến những điều tưởng như bất biến phải thay đổi
Read More →
Giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức chuyển đổi số
Read More →
Hơn 100 ứng dụng/trường hợp sử dụng AI sáng tạo hàng đầu năm 2024 – Phần cuối
Read More →
Hơn 100 ứng dụng/trường hợp sử dụng AI sáng tạo hàng đầu năm 2024 – Phần 5
Read More →
Hơn 100 ứng dụng/trường hợp sử dụng AI sáng tạo hàng đầu năm 2024 – Phần 4
Read More →
Hơn 100 ứng dụng/trường hợp sử dụng AI sáng tạo hàng đầu năm 2024 – Phần 3
Read More →
Hơn 100 ứng dụng/trường hợp sử dụng AI sáng tạo hàng đầu năm 2024 – Phần 2
Hơn 100 ứng dụng/trường hợp sử dụng AI sáng tạo hàng đầu năm 2024 – Phần 2
Read More →
Hơn 100 ứng dụng/trường hợp sử dụng AI sáng tạo hàng đầu năm 2024 – Phần 1
Read More →
Khai giảng khóa học Kỹ năng quản lý công việc và thời gian hiệu quả, tại Công ty TNHH MTV Cơ khí SABECO (MESAB), ngày 13/12/2023
Read More →