Về chúng tôi

Previous slide
Next slide

Học viện Năng Suất Xanh thuộc Năng Suất Xanh group: chuyên thực hiện các dịch vụ đào tạo về Bảo trì công nghiệp, Năng suất – chất lượng, An toàn – môi trường và các Kỹ năng quản lý sản xuất cho doanh nghiệp. Với mục tiêu hình thành con người, đội ngũ, tổ chức, doanh nghiệp, xã hội, cộng đồng, quốc gia năng suất cao toàn diện thông qua các giải pháp năng suất toàn diện gồm 12 cột trụ. với đa dạng hình thức đào tạo:

  • INHOUSE TRAINING: 
    Hình thức đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế và triển khai dành riêng cho doanh nghiệp.
  • PUBLIC TRAINING: Hình thức đào tạo và chiêu sinh theo lịch và chương trình cố định (online và Offline)

LỊCH TUYỂN SINH

Quản lý tồn kho phụ tùng, khai giảng ngày 28/03/2024

Khóa học tập trung vào các vấn đề cơ bản quản lý tồn kho phụ tùng thay thế bao gồm khái niệm, vấn đề, các kỹ thuật lập kế hoạch và giải pháp nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng của thiết bị. Khóa học cũng tập trung phân tích các vấn đề thường gặp phải trong công tác quản lý và kiểm soát phụ tùng tồn kho.

Chi tiết »

Bảo trì 4.0, khai giảng ngày 21/03/2024

Khóa học rì 4.0 đề cập đến những vấn đề cơ bản và nền tảng về bảo trì 4.0 để mọi người trong doanh nghiệp từ lãnh đạo cấp cao cho đến nhân viên tại phân xưởng đều hiểu biết và đồng lòng ủng hộ để thực hiện hiệu quả hoạt động bảo tri

Chi tiết »

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA CHÚNG TÔI

Yêu cầu đào tạo