Kỹ thuật tiết kiệm năng lượng


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KỸ THUẬT TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Thời lượng: 12h (02 ngày)

GIỚI THIỆU:

 • Giới thiệu về môn học “Kỹ thuật tiết kiệm năng lượng” cho doanh nghiệp
 • Giới thiệu về tình hình sử dụng năng lượng và tác động của việc sử dụng năng lượng đến môi trường
 • Giới thiệu về lợi ích và tầm quan trọng của tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp

MỤC ĐÍCH:

 • Nâng cao nhận thức và ý thức tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp
 • Hướng dẫn các phương pháp tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp
 • Giúp doanh nghiệp đánh giá và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng của mình để giảm chi phí và tăng hiệu quả kinh doanh
 • Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện các chính sách và mục tiêu bảo vệ môi trường của nhà nước

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Giới thiệu về năng lượng và tiết kiệm năng lượng
  • Năng lượng và các nguồn năng lượng
  • Khái niệm về tiết kiệm năng lượng và lợi ích của tiết kiệm năng lượng
 • Đánh giá việc sử dụng năng lượng của doanh nghiệp
  • Phân tích các nguồn năng lượng mà doanh nghiệp sử dụng
  • Đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng của doanh nghiệp
  • Đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp
 • Các phương pháp tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp
  • Giảm thiểu lượng năng lượng tiêu thụ
  • Tối ưu hóa hệ thống cung cấp năng lượng
  • Sử dụng các công nghệ và thiết bị tiết kiệm năng lượng
 • Triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp
  • Xây dựng kế hoạch tiết kiệm năng lượng
  • Thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng
  • Đánh giá hiệu quả và tối ưu hóa quá trình tiết kiệm năng lượng

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Những doanh nghiệp muốn tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí
 • Các chuyên gia năng lượng, nhân viên quản lý năng lượng, nhân viên kỹ thuật và các nhân

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Lấy người học làm trung tâm để phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ. Các hoạt động dạy/học tạo điều kiện để học viên sử dụng kinh nghiệm, năng lực và kỹ năng sẵn có nhằm thay đổi quan niệm cũng như hành vi của họ tại nơi làm việc. Bao gồm: 

 • Bài giảng (Lecturing) 
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming) 
 • Làm việc nhóm (Teamwork) 
 • Bài tập tình huống (Case study) 
 • Bài tập tự đánh giá (Self-assessment) 
 • Hoạt động trò chơi (Learning game) 
 • Thuyết trình (Presentation).
 • Kế hoạch hành động (Action plan)

TÀI LIỆU: được phát cho mỗi học viên một bộ.

Yêu cầu đào tạo