In 3D sơ cấp

Môn học này nhằm giúp sinh viên và các chuyên gia trong ngành kỹ thuật phát triển kiến thức và kỹ năng cơ bản để tạo ra các mô hình 3D và in chúng bằng máy in 3D.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO IN 3D SƠ CẤP Thời lượng: 16h (02 ngày)

MỤC ĐÍCH:

Môn học này nhằm giúp sinh viên và các chuyên gia trong ngành kỹ thuật phát triển kiến thức và kỹ năng cơ bản để tạo ra các mô hình 3D và in chúng bằng máy in 3D. Môn học cũng cung cấp cho học viên kiến thức về các ứng dụng của in 3D và cách sử dụng phần mềm thiết kế 3D.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Giới thiệu về in 3D
  • Khái niệm và lịch sử phát triển của in 3D
  • Các ứng dụng của in 3D trong ngành kỹ thuật và sản xuất
 • Các phần mềm thiết kế 3D
  • Giới thiệu về các phần mềm thiết kế 3D phổ biến như SketchUp, TinkerCAD, Fusion 360,…
  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế 3D để tạo ra các mô hình đơn giản
 • Chuẩn bị và in mô hình 3D
  • Chuẩn bị tệp thiết kế 3D để in
  • Sử dụng phần mềm để thay đổi kích thước và thiết lập in 3D
  • Các vật liệu và kỹ thuật in 3D cơ bản
 • Kiểm tra và chỉnh sửa mô hình in 3D
  • Kiểm tra các lỗi cơ bản trong quá trình in 3D và cách sửa chúng
  • Các phương pháp để cải thiện chất lượng và độ chính xác của mô hình in 3D
 • Ứng dụng của in 3D
  • Giới thiệu về các ứng dụng của in 3D trong ngành kỹ thuật và sản xuất
  • Các trường hợp sử dụng in 3D để sản xuất sản phẩm

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Môn học này dành cho sinh viên và các chuyên gia trong ngành kỹ thuật, đặc biệt là các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế sản phẩm kỹ thuật. Ngoài ra, môn học cũng dành cho các nhà quản lý và những ai quan tâm đến lĩnh vực in 3D và các ứng dụng của nó.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 • Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành các bài tập, dự án, áp dụng những tri thức đã học vào thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp. 
 • Học viên làm và báo cáo cuối khóa về các dự án nêu trên. 

TÀI LIỆU: được phát cho mỗi học viên một bộ.

Yêu cầu đào tạo