CÁC DỰ ÁN - ĐỀ ÁN

Chương trình Xây dựng hệ sinh thái năng suất hướng tới việc làm bền vững (PE4DW) do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), cùng với Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) và Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy (NORAD) phối hợp triển khai từ năm 2021 tại Nam Phi, Ghana và Việt Nam.

Đề án thuộc Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) năm 2024 theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ và Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025 do Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương quản lý.