VỀ CHÚNG TÔI

Học viện Năng Suất Xanh thuộc Năng Suất Xanh group chuyên thực hiện các dịch vụ đào tạo và tư vấn về Bảo trì công nghiệp, Năng suất – chất lượng, An toàn – môi trường và các Kỹ năng quản lý sản xuất cho doanh nghiệp.

Quy tụ, chọn lọc những giảng viên, chuyên gia hàng đầu và nhiều kinh nghiệm từ các trường đại học: Trường Đại học  Bách khoa TP. HCM, Trường Đại học Công nghiệp Sài Gòn, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TP. HCM, v..v…, Viện nghiên cứu và các chuyên gia độc lập từ các công ty nổi tiếng, với quy trình đào tạo được kiểm soát chặt chẽ, Năng Suất Xanh đảm bảo chất lượng từng khóa học cho các học viên và doanh nghiệp.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõiThực học + Thực hành + Thực lợi. Trong đó, học viên học thấy bổ ích, thích thú và muốn học thực sự; học viên có thể áp dụng những tri thức tiếp thu được trong các hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp mình đang làm thông qua các bài tập và báo cáo về các dự án cải tiến cuối khóa học; tổ chức, doanh nghiệp được hưởng lợi từ hiệu quả kinh tế mang lại trong các bài tập, dự án cải tiến được báo cáo cuối khóa và những dự án mà lâu dài học viên có thể tiếp tục đề xuất thực hiện.

VÌ SAO CẦN ĐÀO TẠO?

NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG