Đăng ký nhận tài liệu

Sau khi đăng ký, chúng tôi sẽ gửi tài liệu cho Anh/Chị qua địa chỉ Email mà các Anh/Chị đã đăng ký.

Hoặc có thể quét mã QR code để tham gia nhóm

Mời các Anh/Chị tham gia nhóm Hệ sinh thái Năng suất xanh

Hệ sinh thái Năng suất xanh là cộng đồng học viên và các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực: Quản lý sản xuất, năng suất, chất lượng, bảo trì, phát triển bản thân…. Anh/chị sẽ có cơ hội:

  • Nhận thêm nhiều tài liệu: Mỗi ngày 1 quyền sách, mỗi ngày 1 thông điệp/câu nói hay về năng suất và cuộc sống
  • một môi trường hỗ trợ liên tục
  • Kiến thức và chia sẻ: Học hỏi và chia sẻ kiến thức về năng suất.
  • Kết nối và mở rộng mạng lưới: Kết nối với chuyên gia và doanh nghiệp có cùng quan tâm.
  • Tham gia dự án và hoạt động: Cơ hội tham gia các hoạt động thúc đẩy năng suất xanh.
  • Cập nhật thông tin mới nhất: Luôn được cập nhật về xu hướng và công nghệ.
  • Tạo ảnh hưởng và ủng hộ: Góp phần lan tỏa nhận thức và thúc đẩy năng suất xanh.
  • Hỗ trợ kinh doanh và bền vững: Tìm hiểu giải pháp kinh doanh và bền vững trong năng suất xanh.
  • Giao lưu và học hỏi: Gặp gỡ và trao đổi với những người cùng quan tâm.