• Công ty CP Năng Suất Xanh (Green Productivity Company) cung cấp một dịch vụ kết nối và hợp tác cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân quan tâm đến sự  phát triển bền vững. Dịch vụ này được gọi là “Green Connect” và được thiết kế để tạo ra một cộng đồng các doanh nghiệp và cá nhân chia sẻ tầm nhìn và giá trị của phát triển bền vững.
  • Green Connect cung cấp cho người dùng một nền tảng trực tuyến để tìm kiếm đối tác và các dự án hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển bền vững, chẳng hạn như năng lượng tái tạo, quản lý chất thải và tài nguyên, nông nghiệp và sản xuất xanh. Nền tảng này cũng cung cấp cho người dùng các công cụ để chia sẻ thông tin, thảo luận, và tạo mối quan hệ hợp tác trong cộng đồng.
  • Green Connect cũng cung cấp cho người dùng các sự kiện trực tuyến và offline, như hội thảo và đào tạo, để thúc đẩy sự chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững. Các hoạt động này cũng cung cấp cho người dùng một cơ hội để gặp gỡ và thiết lập mối quan hệ hợp tác với những người có cùng quan tâm.
  • Green Connect có mục tiêu tạo ra một cộng đồng kinh doanh và cá nhân có tầm nhìn và giá trị chung về phát triển bền vững, góp phần đẩy mạnh sự phát triển của các doanh nghiệp và cộng đồng trong hướng phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

CÁC GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH

Quản lý tồn kho phụ tùng, khai giảng ngày 30/07/2024

Khóa học tập trung vào các vấn đề cơ bản quản lý tồn kho phụ tùng thay thế bao gồm khái niệm, vấn đề, các kỹ thuật lập kế hoạch và giải pháp nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng của thiết bị. Khóa học cũng tập trung phân tích các vấn đề thường gặp phải trong công tác quản lý và kiểm soát phụ tùng tồn kho.

Chi tiết »
CÁC GIẢI PHÁP CON NGƯỜI NĂNG SUẤT CAO TOÀN DIỆN

Quản lý tồn kho phụ tùng, khai giảng ngày 30/07/2024

Khóa học tập trung vào các vấn đề cơ bản quản lý tồn kho phụ tùng thay thế bao gồm khái niệm, vấn đề, các kỹ thuật lập kế hoạch và giải pháp nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng của thiết bị. Khóa học cũng tập trung phân tích các vấn đề thường gặp phải trong công tác quản lý và kiểm soát phụ tùng tồn kho.

Chi tiết »
Thông tin liên hệ
Yêu cầu tư vấn