NĂNG SUẤT KHÔNG PHẢI LÀ

TẤT CẢ, NHƯNG VỀ LÂU DÀI,

NĂNG SUẤT GẦN NHƯ LÀ TẤT CẢ

 

Paul Krugman, Giáo sư Danh dự về “Kinh tế và Các vấn đề Quốc tế” tại Đại học Princeton và là người viết chuyên mục cho The New York Times, Forbes,…, đạt giải Nobel Kinh tế năm 2008

Giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức chuyển đổi số

Để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế số, cần cả vai trò của Nhà nước và tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, nắm bắt kịp thời các công nghệ mới, chủ động đầu tư cải tiến công nghệ, nghiên cứu, học hỏi và ứng dụng những mô hình, phương thức kinh doanh mới…

Chi tiết »
Thông tin liên hệ
Yêu cầu tư vấn