NĂNG SUẤT KHÔNG PHẢI LÀ

TẤT CẢ, NHƯNG VỀ LÂU DÀI,

NĂNG SUẤT GẦN NHƯ LÀ TẤT CẢ

 

Paul Krugman, Giáo sư Danh dự về “Kinh tế và Các vấn đề Quốc tế” tại Đại học Princeton và là người viết chuyên mục cho The New York Times, Forbes,…, đạt giải Nobel Kinh tế năm 2008

Thông tin liên hệ
Yêu cầu tư vấn