Thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) theo loại hình cung cấp, công nghệ, chức năng kinh doanh, lĩnh vực và khu vực – dự báo toàn cầu đến 2030

Quy mô thị trường trí tuệ nhân tạo toàn cầu được định giá 150,2 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 36,8% từ năm 2023 đến năm 2030. Dự báo doanh thu năm 2030 dự kiến sẽ đạt 1.345,2 tỷ USD. Năm cơ sở để ước tính là năm 2022 và dữ liệu lịch sử kéo dài từ năm 2023 đến năm 2030.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang biến đổi cơ bản nhiều lĩnh vực công nghiệp, khẳng định vai trò của mình như một lực lượng dẫn dắt đối với các công nghệ mới nổi bao gồm phân tích dữ liệu lớn, robot và Internet vạn vật (IoT). Thêm vào đó, sự xuất hiện của các công cụ AI đột phá như ChatGPT và các công cụ tạo nghệ thuật bằng AI đã làm nổi bật vị thế hàng đầu của nó trong ngành. Với đà phát triển không ngừng, ngành công nghiệp AI dự kiến sẽ tiếp tục là một trung tâm sáng tạo công nghệ, đẩy mạnh những bước tiến trong tương lai.

Lộ trình công nghệ Trí tuệ nhân tạo dự báo đến năm 2030

Báo cáo thị trường trí tuệ nhân tạo bao gồm lộ trình công nghệ đến năm 2030, với những hiểu biết sâu sắc về sự phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Giai đoạn ngắn hạn (2023-2025):

 • Phát triển các mô hình sáng tạo mới cho việc tạo nội dung.
 • Mở rộng việc sử dụng học tập liên kết, tăng cường bảo vệ quyền riêng tư trong quá trình đào tạo mô hình.
 • Cải thiện minh bạch và khả năng giải thích quyết định thông qua AI giải thích được.
 • Edge AI phát triển nhờ khả năng xử lý và ra quyết định một cách độc lập.

Giai đoạn trung hạn (2025-2028):

 • Các mô hình AI mới sẽ cải thiện đáng kể về chất lượng và độ đa dạng của sản phẩm.
 • Tiến bộ trong thuật toán và phương pháp tối ưu hóa sẽ tăng cường khả năng mở rộng và hiệu suất của học tập liên kết.
 • AI giải thích được sẽ làm tăng tính minh bạch và dễ hiểu của mô hình AI.
 • Edge AI sẽ phát triển thêm, tận dụng phần cứng và thuật toán mới.

Giai đoạn dài hạn (2028-2030):

 • AI sẽ tạo ra nội dung với độ tinh tế ngang bằng con người, tái định nghĩa khả năng sáng tạo của cả AI và con người.
 • Học tập liên kết được áp dụng rộng rãi sẽ hỗ trợ các giải pháp an toàn và có thể mở rộng cho nhiều ngành.
 • AI giải thích được trở thành một tiêu chuẩn cơ bản cho tất cả hệ thống AI.
 • AI xử lý nâng cao trên thiết bị biên, hỗ trợ ra quyết định tự động, thông minh theo thời gian thực và xử lý dữ liệu hiệu quả trong nhiều môi trường.

Lộ trình này phác họa một tương lai nơi AI sẽ tiếp tục là một yếu tố đổi mới mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển trong nhiều lĩnh vực công nghiệp.

Mô hình kinh doanh của thị trường trí tuệ nhân tạo

Báo cáo ngành trí tuệ nhân tạo bao gồm các mô hình kinh doanh trong thị trường trí tuệ nhân tạo, với cái nhìn sâu sắc về các đổi mới mô hình kinh doanh dựa trên AI.

Nhà cung cấp sản phẩm AI SaaS

 • Phát triển và duy trì các ứng dụng và dịch vụ AI nhằm giải quyết các trường hợp sử dụng hoặc ngành cụ thể.
 • Cung cấp nền tảng có thể mở rộng và dễ tiếp cận, nơi khách hàng tận dụng các khả năng AI mà không cần có kiến thức chuyên môn kỹ thuật sâu rộng.

Nhà cung cấp nền tảng AI

 • Cung cấp bộ công cụ, khung và dịch vụ hỗ trợ toàn bộ vòng đời phát triển AI.
 • Cho phép các nhà phát triển và tổ chức tận dụng khả năng của nền tảng để xây dựng và triển khai các mô hình AI trên quy mô lớn.

Nhà cung cấp quyền sở hữu trí tuệ và cấp phép AI

 • Liên quan đến việc phát triển, cấp phép và kiếm tiền từ công nghệ AI và tài sản sở hữu trí tuệ.
 • Tận dụng tài sản sở hữu trí tuệ để tạo doanh thu và thúc đẩy đổi mới trong thị trường trí tuệ nhân tạo.

Nhà cung cấp tư vấn kỹ thuật AI

 • Cung cấp nhiều dịch vụ, bao gồm phát triển chiến lược AI, lập kế hoạch triển khai, thiết kế thuật toán và triển khai mô hình.
 • Thu hẹp khoảng cách giữa chuyên môn AI và yêu cầu của khách hàng, cho phép áp dụng AI thành công.

Nhà cung cấp tư vấn quản lý AI

 • Cung cấp kiến thức chuyên môn về đánh giá mức độ sẵn sàng của tổ chức, tối ưu hóa quy trình kinh doanh và lộ trình triển khai AI.
 • Nhằm mục đích thúc đẩy chuyển đổi tổ chức và tối đa hóa giá trị của khoản đầu tư AI.

Nhà cung cấp nghiên cứu và phát triển AI

 • Đầu tư vào nỗ lực R&D để khám phá các thuật toán, mô hình và ứng dụng mới.
 • Nhằm mục đích thúc đẩy sự đổi mới và định hình tương lai của ngành AI.

Động lực tăng trưởng thị trường trí tuệ nhân tạo

Động lực: Tăng trưởng trong việc áp dụng trí tuệ nhân tạo tự động

Việc áp dụng ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo (AI) tự động đang thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo. Xu hướng này được thúc đẩy bởi sự tiến bộ trong các thuật toán, kỹ thuật học máy, và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, cho phép phát triển các hệ thống AI tự động tinh vi. Những hệ thống này cung cấp độ chính xác và độ tin cậy cao hơn, thu hút các tổ chức từ nhiều ngành công nghiệp khác nhau. AI tự động tối ưu hóa các hoạt động, dẫn đến tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất. Nó tìm thấy ứng dụng trong các ngành y tế, tài chính, sản xuất, vận tải, và bán lẻ. Sự giảm chi phí liên quan đến ngành công nghiệp AI tự động, được thúc đẩy bởi tự động hóa, thêm vào đó thúc đẩy việc áp dụng của nó. Khi công nghệ tiến bộ và nhiều ngành công nghiệp nhận ra lợi ích của nó, quy mô thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) được dự báo sẽ mở rộng, thúc đẩy đổi mới và tạo ra cơ hội mới.

Hạn chế: Các vấn đề liên quan đến tính khả dụng và chất lượng của dữ liệu

Tính khả dụng và chất lượng dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế sự phát triển của thị trường trí tuệ nhân tạo (AI). Sự hạn chế về tính khả dụng của dữ liệu, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp chuyên biệt hoặc các lĩnh vực chuyên môn, cản trở sự phát triển và ứng dụng của ngành công nghiệp AI. Không có quyền truy cập vào các bộ dữ liệu đa dạng và toàn diện, các thuật toán AI thiếu sự đào tạo cần thiết để đưa ra các dự đoán và quyết định chính xác. Hơn nữa, chất lượng dữ liệu rất quan trọng cho hiệu quả của các hệ thống tăng trưởng AI. Dữ liệu không chính xác, không đầy đủ hoặc có thiên vị dẫn đến kết quả sai lầm và mô hình AI không đáng tin cậy. Đảm bảo chất lượng dữ liệu đòi hỏi quá trình làm sạch dữ liệu, tiền xử lý và kiểm định cẩn thận, mất nhiều thời gian và tài nguyên. Các tổ chức có nguồn lực hạn chế gặp khó khăn trong việc đáp ứng những yêu cầu này, cản trở sự phát triển và triển khai các giải pháp AI. Để giải quyết những vấn đề này, điều quan trọng là phải thúc đẩy sự hợp tác chia sẻ dữ liệu, đầu tư vào khả năng thu thập và tiền xử lý dữ liệu, và thiết lập các tiêu chuẩn chung của ngành cho chất lượng dữ liệu và quyền riêng tư. Những nỗ lực này sẽ cải thiện tính khả dụng của dữ liệu, nâng cao chất lượng dữ liệu, và tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho sự phát triển của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI).

Cơ hội: Tăng trưởng nhanh chóng về dữ liệu số từ nhiều nguồn khác nhau

Số liệu thống kê tăng trưởng AI theo cấp số nhân của dữ liệu kỹ thuật số từ nhiều nguồn khác nhau mang lại cơ hội to lớn cho thị trường AI. Với sự gia tăng nhanh chóng của các thiết bị được kết nối, nền tảng truyền thông xã hội, giao dịch trực tuyến và cảm biến, một lượng dữ liệu chưa từng có được tạo ra mỗi ngày. Lượng dữ liệu dồi dào này cung cấp một nguồn tài nguyên rộng lớn và đa dạng để các thuật toán AI tận dụng. AI phát triển mạnh nhờ dữ liệu và sự sẵn có của các bộ dữ liệu lớn và đa dạng cho phép các hệ thống AI tìm hiểu, phân tích và đưa ra dự đoán chính xác. Càng có nhiều dữ liệu, thuật toán AI càng hiểu được các mô hình, xu hướng và mối tương quan của AI tốt hơn. Điều này trao quyền cho các doanh nghiệp và tổ chức có được những hiểu biết có giá trị, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và thúc đẩy đổi mới. Ví dụ: trong tiếp thị, thuật toán AI phân tích dữ liệu khách hàng rộng rãi để xác định sở thích, cá nhân hóa chiến dịch và cải thiện mức độ tương tác. Trong chăm sóc sức khỏe, AI phân tích dữ liệu bệnh nhân để xác định các dấu hiệu sớm của bệnh, đưa ra kế hoạch điều trị được cá nhân hóa và tăng cường chăm sóc bệnh nhân. Hơn nữa, sự tăng trưởng của dữ liệu số thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ và giải pháp AI. Dữ liệu sẵn có ngày càng tăng thúc đẩy đầu tư vào nghiên cứu và phát triển AI, dẫn đến những tiến bộ về thuật toán, mô hình học máy và kỹ thuật xử lý dữ liệu.

Thách thức: Những lo ngại liên quan đến kết quả đầu ra không chính xác và sai lệch

Các vấn đề liên quan đến sai lệch và sản lượng được tạo ra không chính xác đặt ra những thách thức đáng kể đối với sự phát triển của thị trường AI. Khi các thuật toán AI bị thiên vị hoặc được huấn luyện dựa trên dữ liệu sai lệch, chúng sẽ duy trì các hành vi phân biệt đối xử hoặc củng cố các định kiến xã hội. Ví dụ: hệ thống nhận dạng khuôn mặt thiên vị có tỷ lệ lỗi cao hơn đối với phụ nữ và những người có tông màu da tối hơn, dẫn đến khả năng nhận dạng sai và phân biệt đối xử. Những thành kiến như vậy làm xói mòn lòng tin và cản trở việc áp dụng các công nghệ AI, đặc biệt là trong các lĩnh vực nhạy cảm như tuyển dụng, thực thi pháp luật và chăm sóc sức khỏe. Hơn nữa, đầu ra được tạo ra không chính xác từ hệ thống AI sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nếu hệ thống AI chẩn đoán không chính xác tình trạng bệnh lý hoặc đưa ra các phương pháp điều trị không chính xác, nó sẽ gây ra rủi ro cho sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân. Những sự cố như vậy làm suy yếu niềm tin vào tốc độ tăng trưởng của AI và làm chậm quá trình áp dụng nó. Việc giải quyết những thách thức này đòi hỏi những nỗ lực không ngừng nhằm phát hiện và giảm thiểu sai lệch trong thuật toán AI, cải thiện chất lượng dữ liệu cũng như nâng cao tính chính xác và minh bạch của hệ thống Thị trường trí tuệ nhân tạo nhằm tạo dựng niềm tin và đảm bảo triển khai AI có trách nhiệm.

Hệ sinh thái thị trường trí tuệ nhân tạo

Báo cáo thị trường trí tuệ nhân tạo bao gồm hệ sinh thái thị trường bao gồm nhà cung cấp phần mềm, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp đám mây, nhà cung cấp phần cứng và thiết bị, nhà cung cấp mạng và nhà cung cấp bảo mật.

Phân khúc thị giác máy tính dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo

Dựa trên công nghệ, thị trường trí tuệ nhân tạo được phân thành Học máy , Xử lý ngôn ngữ tự nhiên , Nhận biết bối cảnh và Thị giác máy tính. Thị giác máy tính cho phép đổi mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm ô tô tự lái, nhận dạng khuôn mặt và thực tế tăng cường. Nó nâng cao trải nghiệm của người tiêu dùng, giảm chi phí và tăng cường bảo mật. Các nhà sản xuất phát hiện khiếm khuyết, giám định viên bảo hiểm đánh giá hư hỏng xe, chuyên gia y tế phân tích hình ảnh y tế và ngân hàng xác minh danh tính khách hàng bằng ứng dụng thị giác máy tính. Tác động trên phạm vi rộng của nó trong các ngành công nghiệp chứng tỏ tầm quan trọng của nó trong việc thúc đẩy tiến bộ công nghệ. Do đó, công nghệ thị giác máy tính được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR cao nhất trong giai đoạn dự báo.

Bắc Mỹ chiếm quy mô thị trường AI lớn nhất trong giai đoạn dự báo

Bắc Mỹ đã nổi lên như một trung tâm hàng đầu về ứng dụng Công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), với những phát triển và ứng dụng quan trọng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Hệ sinh thái thuận lợi của khu vực, cùng với sự hợp tác giữa giới học thuật, ngành công nghiệp và chính phủ, đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa AI. Do đó, Bắc Mỹ tiếp tục đi đầu trong việc áp dụng Thị trường Trí tuệ Nhân tạo, thúc đẩy những tiến bộ công nghệ và định hình tương lai của các ứng dụng AI.

Người chơi thị trường chính

Các nhà cung cấp thị trường trí tuệ nhân tạo đã thực hiện nhiều loại chiến lược tăng trưởng hữu cơ và vô cơ khác nhau, chẳng hạn như ra mắt sản phẩm mới, nâng cấp sản phẩm, quan hệ đối tác và thỏa thuận, mở rộng kinh doanh, sáp nhập và mua lại để tăng cường dịch vụ của họ trên thị trường. Các công ty lớn trong thị trường trí tuệ nhân tạo bao gồm Google (US), Microsoft (US), IBM (US), Oracle (US), AWS (US), Intel (US), Salesforce (US), SAP (Đức), Cisco (Hoa Kỳ), Meta (Hoa Kỳ), HPE (Hoa Kỳ), Siemens (Đức), Huawei (Trung Quốc), NVIDIA (Hoa Kỳ), Baidu (Trung Quốc), Viện SAS (Hoa Kỳ), OpenAI (Hoa Kỳ), H2O.ai (Hoa Kỳ), iFLYTEK (Trung Quốc), Alibaba Cloud (Trung Quốc), General Vision (Mỹ), Darktrace (Anh), Blackberry Limited (Canada), DiDi Global (Trung Quốc), Face++ (Trung Quốc), Inbenta (Mỹ), Anju Software (Mỹ) ), Butterfly Network (US), Atomwise (US), AIBrain (US), SK Hynix (Hàn Quốc), Progress (US), PrecisionHawk (US), AgEagle Aerial System (US), Neurala (US), Twitter (US) ), Aurea Software (US), Persado (US), 8×8 (US), Appier (Đài Loan), GumGum (US), IPRO (US), Graphcore (UK), Preferred Networks (Nhật Bản), Nghiên cứu não bộ ứng dụng (Canada) , Pilot AI (US), Iris Automation (US), Gamaya (Thụy Sĩ), ec2ce (Tây Ban Nha), Descartes Labs (US), Mythic (US), Ada (Canada), Mostly AI (Áo), Sentient.io ( Singapore ), Lumen5 (Canada), AI Superior (Đức), Fosfor (Ấn Độ), Intrinsic (US), Jasper (US), Soundful (US), Writesonic (US), One AI (Israel).

Phạm vi của Báo cáo ngành AI

 

Báo cáo số liệu

Chi tiết

Quy mô thị trường AI trên toàn thế giới vào năm 2023

150,2 tỷ USD

Doanh thu thị trường AI trên toàn thế giới vào năm 2030

1.345,2 tỷ USD

Tốc độ tăng trưởng hàng năm

(CAGR 2023-2030) là 36,8%

Trình điều khiển thị trường trí tuệ nhân tạo

 • Những tiến bộ trong thuật toán và kỹ thuật học máy
 • Giảm chi phí liên quan đến AI tự trị
 • Nhu cầu ngày càng tăng về trí tuệ nhân tạo tự trị

Quy mô thị trường có sẵn trong nhiều năm

2017–2030

Năm cơ sở được xem xét

2022

Giai đoạn dự báo

2023–2030

Đơn vị dự báo

USD (Tỷ USD)

Các phân đoạn được đề cập

Cung cấp, Công nghệ, Chức năng kinh doanh, Ngành dọc và Khu vực

Địa lý bao phủ

Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi và Châu Mỹ Latinh

Các công ty được bảo hiểm

Google (Hoa Kỳ), Microsoft (Hoa Kỳ), IBM (Hoa Kỳ), Oracle (Hoa Kỳ), AWS (Hoa Kỳ), Intel (Hoa Kỳ), Salesforce (Hoa Kỳ), SAP (Đức), Cisco (Hoa Kỳ), Meta (Hoa Kỳ), HPE (Mỹ), Siemens (Đức), Huawei (Trung Quốc), NVIDIA (Mỹ), Baidu (Trung Quốc), SAS Institute (Mỹ), OpenAI (Mỹ), H2O.ai (Mỹ), iFLYTEK (Trung Quốc), Alibaba Cloud (Trung Quốc), General Vision (Mỹ), Darktrace (Anh), Blackberry Limited (Canada), DiDi Global (Trung Quốc), Face++ (Trung Quốc), Inbenta (Mỹ), Anju Software (US), Butterfly Network (US), Atomwise (Hoa Kỳ), AIBrain (Hoa Kỳ), SK Hynix (Hàn Quốc), Progress (Hoa Kỳ), PrecisionHawk (Hoa Kỳ), Hệ thống trên không AgEagle (Hoa Kỳ), Neurala (Hoa Kỳ), Twitter (Hoa Kỳ), Aurea Software (Hoa Kỳ), Persado (Hoa Kỳ), 8×8 (Hoa Kỳ), Appier (Đài Loan), GumGum (Hoa Kỳ), IPRO (Hoa Kỳ), Graphcore (Anh), Mạng ưu tiên (Nhật Bản), Nghiên cứu não ứng dụng (Canada), Pilot AI (Hoa Kỳ), Tự động hóa mống mắt (Hoa Kỳ), Gamaya (Thụy Sĩ), ec2ce (Tây Ban Nha), Descartes Labs (Hoa Kỳ), Mythic (Hoa Kỳ), Ada (Canada), Chủ yếu là AI (Áo), Sentient.io ( Singapore), Lumen5 (Canada), AI Superior (Đức), Fosfor (Ấn Độ), Intrinsic (Mỹ), Jasper (Mỹ), Soundful (Mỹ), Writesonic (Mỹ), One AI (Israel).

Báo cáo nghiên cứu này phân loại thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên thành phần, loại, loại cơ sở hạ tầng, loại triển khai, quy mô tổ chức, lĩnh vực và khu vực.

Ngành công nghiệp AI bằng cách cung cấp:

– Phần cứng

+ Máy gia tốc

+ Bộ xử lý

   • Bộ vi xử lý
   • Đơn vị xử lý đồ họa
   • Mảng cổng lập trình trường
   • Bộ xử lý khác

+ Ký ức

+ Mạng

– Phần mềm

+ Theo loại

   • Người mẫu được đào tạo trước
   • AI có thể tùy chỉnh
   • AI cạnh
   •  Thị trường AI

+ Bằng cách triển khai

    • Đám mây
    • Tại chỗ

– Dịch vụ

+ Những dịch vụ chuyên nghiệp

    • Các dịch vụ tư vấn
     • Giáo dục đào tạo
     • Thiết kế & Thử nghiệm
    • Triển khai và tích hợp
    • Hỗ trợ và bảo trì

+ Dịch vụ được quản lý

Thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) theo công nghệ:

– Học máy

+ Học kĩ càng

   • Mạng Nơ-ron Tích Chập (CNN)
   • Mạng Nơ-ron Hồi Quy (RNN)
   • Mạng Đối Kháng Sinh Tạo (GAN)
   • Bộ Biến Đổi
     • GPT 1
     • GPT 2
     • GPT 3
     • GPT 4
   • Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)

+ Học tập có giám sát

+ Học không giám sát

+ Học tăng cường

– NLP

+ Hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU)

+ Tạo ngôn ngữ tự nhiên (NLG)

– Nhận thức về bối cảnh

– Tầm nhìn máy tính

Ngành AI theo chức năng kinh doanh:

 • Tài chính
 • Bảo vệ
 • nguồn nhân lực
 • Pháp luật
 • Tiếp thị và bán hàng
 • Hoạt động
 • Quản lý chuỗi cung ứng

Thị trường trí tuệ nhân tạo theo lĩnh vực:

 • BFSI
 • Bán lẻ & Thương mại điện tử
 • Ô tô, Vận tải và Hậu cần
 • Chính phủ & Quốc phòng
 • Khoa học sức khỏe & đời sống
 • Viễn thông
 • Tiện ích năng lượng
 • Chế tạo
 • Nông nghiệp
 • CNTT/ITeS
 • Truyền thông & Giải trí
 • Các ngành dọc khác (Xây dựng, Giáo dục và Du lịch & Khách sạn)

Công nghiệp AI theo khu vực:

 • Bắc Mỹ
  • CHÚNG TA
  • Canada
 • Châu Âu
  • Vương quốc Anh
  • nước Đức
  • Pháp
  • Nước Ý
  • Tây ban nha
  • Bắc Âu
  • vùng Balkan
  • Phần còn lại của châu Âu
 • Châu á Thái Bình Dương
  • Trung Quốc
  • Ấn Độ
  • Hàn Quốc
  • ANZ
  • Nhật Bản
  • ASEAN
  • Phần còn lại của Châu Á Thái Bình Dương
 • Trung Đông và Châu Phi
  • KSA
  • Người israel
  • Ai Cập
  • Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
  • Nam Phi
  • Phần còn lại của Trung Đông và Châu Phi
 • Mỹ La-tinh
  • Brazil
  • México
  • Argentina
  • Trung Mỹ
  • Phần còn lại của Mỹ Latinh

Những phát triển gần đây trong thị trường trí tuệ nhân tạo:

 • Vào tháng 5 năm 2023, Google đã công bố ra mắt hai giải pháp mới được hỗ trợ bởi AI có tên là Bộ nhận dạng mục tiêu và khách hàng tiềm năng cũng như Bộ đa năng dành cho ngành khoa học đời sống, nhằm đẩy nhanh việc phát hiện thuốc và thuốc chính xác cho các công ty công nghệ sinh học, hãng dược phẩm và tổ chức khu vực công.
 • Vào tháng 5 năm 2023, HPE đã công bố cải tiến nền tảng Phần mềm HPE Ezmeral của mình. Phần mềm HPE Ezmeral mở rộng khả năng phân tích và dữ liệu của HPE GreenLake, mở rộng từ biên đến đám mây. Nó đóng vai trò là nền tảng cho các sáng kiến máy học (ML) và trí tuệ nhân tạo (AI), cung cấp cơ sở hạ tầng và công cụ cần thiết để xử lý và phân tích dữ liệu.
 • Vào tháng 4 năm 2023, IBM đã công bố bộ bảo mật mới có tên IBM Security QRadar Suite, được thiết kế để thống nhất và nâng cao trải nghiệm của nhà phân tích bảo mật trong toàn bộ vòng đời sự cố. IBM Security QRadar Suite thể hiện sự phát triển và mở rộng đáng kể của thương hiệu QRadar, bao gồm tất cả các khả năng phát hiện, điều tra và ứng phó mối đe dọa cơ bản. Nó có một giao diện người dùng cập nhật duy nhất cho tất cả các sản phẩm được tích hợp AI tiên tiến và tự động hóa để cho phép các nhà phân tích làm việc nhanh hơn, hiệu quả và chính xác hơn trên các bộ công cụ chính của họ.
 • Vào tháng 3 năm 2023, Cisco đã công bố một số cải tiến mới được hỗ trợ bởi AI cho nền tảng cộng tác Webex của mình. Những cải tiến này được thiết kế để giúp các tổ chức tạo ra trải nghiệm làm việc kết hợp hấp dẫn và hiệu quả hơn.
 • Vào tháng 9 năm 2022, SAP đã giới thiệu những cải tiến gần đây cho SAP SuccessFactors HXM Suite, tập hợp dữ liệu, học máy và trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp các tổ chức hiểu rõ hơn về khả năng của lực lượng lao động của họ.

Nguồn: Marketsandmarkets.