1. GIỚI THIỆU

Đề án thuộc chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) năm 2024 theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ và Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025 do Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương quản lý.

2. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

Công ty CP Năng suất xanh

3. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN
3.1 Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của đề án là đào tạo, tư vấn đo lường và cải tiến hiệu quả sử dụng thiết bị toàn bộ cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

3.2 Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu cụ thể của đề án là đào tạo và tư vấn cho 15 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong ngành cơ khí để:

   • Giúp các doanh nghiệp đo lường chính xác OEE hiện tại, phân tích nguyên nhân giảm OEE để xác định các cơ hội cải tiến.
   • Xây dựng lộ trình và triển khai các giải pháp cải tiến OEE phù hợp với từng doanh nghiệp. Các giải pháp bao gồm: tối ưu hóa quy trình sản xuất, bảo trì thiết bị, đào tạo nhân lực, cải tiến kỹ thuật và công nghệ, …
3.3 Mục tiêu lan tỏa

Đề án này bắt đầu với vài chục doanh nghiệp, sau đó có thể mở rộng triển khai lan tỏa cho vài trăm, vài ngàn, thậm chí vài chục ngàn doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có nhu cầu cải tiến OEE trong nhiều năm tới.

4. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

15 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thuộc ngành cơ khí.

Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp, vui lòng xem tại đây.

5. CÁC GIÁ TRỊ VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI

Thông qua việc nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị, đề án sẽ giúp các doanh nghiệp giảm thiểu chi phí vận hành, bảo trì, nguyên vật liệu và năng lượng; đồng thời nâng cao năng suất như năng suất lao động, năng suất sản xuất, …

Hiệu quả sử dụng thiết bị toàn bộ được cải thiện sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như cải thiện an toàn trong sản xuất, cải thiện chất lượng, cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng, cải thiện hiệu quả tài chính, …

Để hiểu rõ hơn những giá trị và lợi ích đáng kể mà OEE mang lại cho doanh nghiệp, vui lòng xem tại đây.

Các ví dụ điển hình về lợi ích mang lại từ các khóa đào tạo, hướng dẫn các giải pháp năng suất cao toàn diện, vui lòng xem tại đây.

6. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

Để hiểu rõ các bước thực hiện chi tiết của đề án và cách chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp đạt hiệu quả cao, mời bạn theo dõi lộ trình cụ thể tại đây.

5. ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐỀ ÁN

Hãy tham gia cùng chúng tôi trong đề án OEE để nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động của Quý doanh nghiệp. 

Đăng ký tại đây.

 • Công ty CP Năng suất xanh
 • Địa chỉ: 91 Nguyễn Trọng Lội, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
 • Tel: (028) 39 484 494
 • Email: info@nangsuatxanh.vn
 • Website: www.nangsuatxanhgroup.com
 • Hotline/Zalo: 0903678459 (Mr. Tuấn) – 0976022804 (Ms. Trang)
Quý doanh nghiệp cần tư vấn chi tiết về đề án, vui lòng để lại thông tin