Những lợi ích mang lại cho doanh nghiệp khi hiệu quả sử dụng thiết bị toàn bộ được cải thiện

1. Các giá trị và lợi ích mang lại

Giá trị:

Thông qua việc nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị, đề án sẽ giúp các doanh nghiệp giảm thiểu chi phí vận hành, bảo trì, nguyên vật liệu và năng lượng; đồng thời nâng cao năng suất như năng suất lao động, năng suất sản xuất, …

 • Giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả sử dụng thiết bị toàn bộ 5 – 10% trong dự án cải tiến một số thiết bị của mỗi doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp duy trì cải tiến OEE lâu dài thông qua xây dựng năng lực nội tại về đo lường và quản lý OEE.

Lợi ích:

Bằng cách tham gia đề án này, hiệu quả sử dụng thiết bị toàn bộ được cải thiện sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như cải thiện an toàn trong sản xuất, cải thiện chất lượng, cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng, cải thiện hiệu quả tài chính

 1. Cải thiện an toàn: Cải thiện OEE cũng có thể dẫn đến cải thiện an toàn trong môi trường sản xuất. Bằng cách giảm thời gian ngừng hoạt động ngoài dự kiến và tăng độ tin cậy của thiết bị, các nhà sản xuất có thể giảm nguy cơ tai nạn do thiết bị hỏng hóc gây ra. Ngoài ra, các chương trình cải tiến OEE thường liên quan đến việc thực hiện các biện pháp và quy trình an toàn có thể giảm hơn nữa nguy cơ tai nạn. Một nghiên cứu của Viện An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Quốc gia Mỹ cho thấy rằng các công ty thực hiện chương trình cải thiện OEE toàn diện đã giảm được 30% thương tích tại nơi làm việc.
 2. Cải thiện chất lượng: Bằng cách giảm thời gian ngừng hoạt động của thiết bị và giảm thiểu hư hỏng, việc cải thiện OEE cũng có thể dẫn đến chất lượng sản phẩm được cải thiện. Một nghiên cứu của Viện bảo trì nhà máy Nhật Bản cho thấy các công ty đạt OEE cao có tỷ lệ sản phẩm lỗi dưới 1%.
 3. Cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng: Cải thiện OEE cũng có thể giúp cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng bằng cách giảm thời gian thực hiện và tăng hiệu suất giao hàng đúng hạn. Bằng cách giảm thời gian thiết lập và tăng tốc độ sản xuất, các nhà sản xuất có thể nhanh chóng chuyển đổi sản xuất để sản xuất các sản phẩm khác nhau hoặc đáp ứng những thay đổi về nhu cầu, điều này có thể giúp cải thiện tính linh hoạt của chuỗi cung ứng. Ngoài ra, các chương trình cải tiến OEE thường liên quan đến việc triển khai các nguyên tắc sản xuất tinh gọn, có thể giúp giảm thời gian giao hàng và cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng. Một nghiên cứu của Viện doanh nghiệp tinh gọn cho thấy các công ty đạt được OEE cao có thể giảm thời gian thực hiện từ 50% đến 90%, giảm chi phí chuỗi cung ứng từ 10% đến 20%.
 4. Cải thiện hiệu quả tài chính: Cải thiện OEE cũng có thể có tác động tích cực đến hiệu quả tài chính của nhà sản xuất. Bằng cách giảm chi phí, tăng năng suất và cải thiện chất lượng, các nhà sản xuất có thể cải thiện lợi nhuận và hoàn vốn đầu tư. Ngoài ra, OEE được cải thiện có thể giúp các nhà sản xuất xác định các cơ hội cải tiến quy trình và tiết kiệm chi phí để có thể cải thiện hơn nữa hiệu suất tài chính. Một nghiên cứu cho thấy rằng các công ty triển khai chương trình cải tiến OEE toàn diện đã thấy lợi tức đầu tư của họ được cải thiện từ 15% đến 20%.
 5. Cải thiện quản lý hàng tồn kho: Cải thiện OEE cũng có thể dẫn đến quản lý hàng tồn kho tốt hơn. Bằng cách giảm thời gian ngừng hoạt động của thiết bị và tăng tốc độ sản xuất, các nhà sản xuất có thể giảm thời gian giao hàng và thời gian chu kỳ đặt hàng. Điều này có nghĩa là các nhà sản xuất có thể sản xuất sản phẩm nhanh hơn và hiệu quả hơn, giảm nhu cầu tồn kho dư thừa. Một nghiên cứu của đại học California cho thấy các công ty thực hiện chương trình cải tiến OEE toàn diện đã giảm được 20% mức tồn kho.
 6. Cải thiện quản lý tài sản: Cải thiện OEE cũng có thể giúp các nhà sản xuất quản lý tài sản của họ tốt hơn bằng cách cung cấp cho họ dữ liệu về hiệu suất thiết bị và nhu cầu bảo trì. Bằng cách theo dõi các số liệu OEE, nhà sản xuất có thể xác định thiết bị không hoạt động tối ưu và thực hiện hành động khắc phục trước khi xảy ra sự cố. Ngoài ra, các chương trình cải tiến OEE thường liên quan đến việc triển khai các chương trình bảo trì phòng ngừa, có thể giúp giảm thời gian ngừng hoạt động của thiết bị và kéo dài tuổi thọ của thiết bị sản xuất. Một nghiên cứu của tạp chí quốc tế về xu hướng Kỹ thuật và Công nghệ cho thấy rằng các công ty triển khai các chương trình cải tiến OEE đã nhận thấy sự cải thiện đáng kể trong các hoạt động quản lý tài sản của họ.
 7. Cải thiện sự gắn kết của nhân viên: Cải thiện OEE cũng có thể có tác động tích cực đến sự gắn kết của nhân viên. Bằng cách thu hút nhân viên tham gia vào các chương trình cải tiến OEE và cung cấp cho họ các công cụ cũng như chương trình đào tạo họ cần để thành công, các nhà sản xuất có thể tạo ra văn hóa cải tiến liên tục và trao quyền cho nhân viên để họ có điều kiện đóng góp cho tổ chức. Ngoài ra, các chương trình cải tiến OEE thường liên quan đến việc triển khai các nguyên tắc sản xuất tinh gọn, có thể giúp tạo ra một nơi làm việc có tổ chức và hiệu quả hơn, giúp nhân viên dễ dàng làm việc hơn. Một nghiên cứu của tổ chức Gallup cho thấy các công ty có nhân viên gắn kết có tỷ lệ vắng mặt thấp hơn 41% và năng suất cao hơn 17% so với các công ty có nhân viên không gắn kết.
 8. Cải thiện sự hài lòng của khách hàng: Cải thiện OEE cũng có thể có tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng. Bằng cách tối ưu hóa quy trình sản xuất và giảm thời gian giao hàng, các nhà sản xuất có thể cải thiện khả năng cung cấp sản phẩm đúng hạn và đáp ứng mong đợi của khách hàng. Ngoài ra, các chương trình cải tiến OEE thường liên quan đến việc thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng, có thể giúp giảm lỗi và cải thiện chất lượng sản phẩm, dẫn đến mức độ hài lòng của khách hàng cao hơn. Một nghiên cứu của tạp chí Khoa học Kỹ thuật và Ứng dụng cho thấy rằng các công ty thực hiện các chương trình cải tiến OEE đã nhận thấy sự cải thiện đáng kể về mức độ hài lòng của khách hàng.
 9. Cải thiện tính bền vững: Cải thiện OEE cũng có thể dẫn đến cải thiện tính bền vững trong môi trường sản xuất. Bằng cách tối ưu hóa quy trình sản xuất và giảm chất thải, các nhà sản xuất có thể giảm tác động đến môi trường và thúc đẩy tính bền vững. Một nghiên cứu của Hiệp hội Chất lượng Hoa Kỳ cho thấy rằng các công ty đạt được OEE cao đã giảm được 20% đến 30% mức sử dụng năng lượng và phát sinh chất thải.
 10. Cải thiện tính linh hoạt: Việc cải thiện OEE cũng có thể giúp các nhà sản xuất trở nên linh hoạt hơn trong quy trình sản xuất của họ. Bằng cách giảm thời gian thiết lập và tăng tốc độ sản xuất, các nhà sản xuất có thể nhanh chóng chuyển đổi sản xuất để sản xuất các sản phẩm khác nhau hoặc đáp ứng những thay đổi về nhu cầu. Ngoài ra, các chương trình cải tiến OEE thường liên quan đến việc triển khai các nguyên tắc sản xuất tinh gọn, có thể giúp các nhà sản xuất xây dựng các hệ thống sản xuất linh hoạt và nhanh nhẹn hơn. Một nghiên cứu của Lean Enterprise Institute cho thấy các công ty đạt OEE cao có thể giảm thời gian thiết lập từ 50% đến 90%.
 11. Cải thiện tỷ lệ giữ chân nhân viên: Cải thiện OEE cũng có thể có tác động tích cực đến tỷ lệ giữ chân nhân viên. Bằng cách thực hiện các chương trình cải tiến OEE, các nhà sản xuất có thể tạo ra văn hóa cải tiến liên tục và mang lại cho nhân viên cảm giác sở hữu và tự hào về công việc của họ. Điều này có thể giúp tăng sự gắn kết của nhân viên và sự hài lòng trong công việc, từ đó có thể dẫn đến tỷ lệ nghỉ việc thấp hơn. Ngoài ra, các chương trình cải tiến OEE thường liên quan đến việc thực hiện các biện pháp an toàn và các chương trình đào tạo, có thể giúp giảm thương tích tại nơi làm việc và thúc đẩy một môi trường làm việc an toàn hơn. Một nghiên cứu của tạp chí quốc tế về nghiên cứu cao cấp về Quản lý và Khoa học Xã hội cho thấy các công ty thực hiện các chương trình cải tiến OEE đã nhận thấy sự cải thiện đáng kể về tỷ lệ giữ chân nhân viên của họ.
 12. Thúc đẩy hoạt động cải tiến đổi mới: Cải thiện OEE cũng có thể giúp các doanh nghiệp trở nên đổi mới hơn bằng cách tạo ra văn hóa cải tiến liên tục và khuyến khích thử nghiệm cũng như chấp nhận rủi ro. Bằng cách thu hút nhân viên tham gia vào các chương trình cải tiến OEE và cung cấp cho họ các công cụ cũng như đào tạo họ cần để thành công, khuyến khích họ bằng các quỹ khen thưởng thực hành tốt, các doanh nghiệp có thể tạo ra một văn hóa đổi mới tập trung vào việc tìm ra những cách làm việc mới và tốt hơn. Ngoài ra, các chương trình cải tiến OEE thường liên quan đến việc triển khai các nguyên tắc sản xuất tinh gọn, có thể giúp tạo ra một nơi làm việc đổi mới và hiệu quả hơn. Nhờ tăng 5 – 10% OEE, có thể giúp doanh nghiệp tăng từ vài trăm triệu đến hàng nghìn tỉ đồng doanh thu, lợi nhuận cũng tăng lên tương ứng. Từ đó doanh nghiệp có thể hình thành Quỹ khen thưởng Cải tiến – Đổi mới – Sáng tạo (CĐM) của doanh nghiệp. Một phần của Quỹ này có thể được dùng làm vốn đối ứng cho đề án. Quỹ này không chỉ hỗ trợ cho đề án OEE mà còn cho các dự án cải tiến, đổi mới và sáng tạo khác nhằm giảm chi phí và tăng năng suất cho doanh nghiệp.
 13. Giảm chi phí: Cải thiện OEE cũng có thể giúp giảm chi phí liên quan đến bảo trì và sửa chữa thiết bị, tiêu thụ năng lượng và lãng phí. Một nghiên cứu của Đại học Cambridge cho thấy các công ty cải thiện OEE của họ thêm 10% sẽ giảm chi phí sản xuất từ 5% đến 10%.
 14. Lợi thế cạnh tranh: Cải thiện OEE có thể mang lại cho nhà sản xuất lợi thế cạnh tranh bằng cách cho phép họ sản xuất các sản phẩm chất lượng cao với chi phí thấp hơn và thời gian quay vòng nhanh hơn. Bằng cách tối ưu hóa quy trình sản xuất và giảm lãng phí, các nhà sản xuất có thể sản xuất sản phẩm hiệu quả hơn, giúp họ giảm chi phí và đưa ra mức giá cạnh tranh. Ngoài ra, các chương trình cải tiến OEE thường liên quan đến việc thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng có thể giúp cải thiện chất lượng sản phẩm và giảm lỗi, điều này cũng có thể mang lại lợi thế cạnh tranh cho nhà sản xuất. Một nghiên cứu của tạp chí quốc tế về nghiên cứu Kỹ thuật và Khoa học tổng quát cho thấy các công ty đạt được OEE cao có thể đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường của họ.
 15. Ra quyết định tốt hơn: Cải thiện OEE cũng có thể giúp các nhà sản xuất đưa ra quyết định tốt hơn bằng cách cung cấp cho họ dữ liệu chính xác và kịp thời về quy trình sản xuất của họ. Bằng cách theo dõi các số liệu OEE, các nhà sản xuất có thể xác định các khu vực kém hiệu quả và lãng phí, đồng thời đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để cải thiện quy trình sản xuất của họ. Ngoài ra, các chương trình cải tiến OEE thường liên quan đến việc triển khai các công cụ phân tích dữ liệu có thể giúp nhà sản xuất hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất của họ và xác định cơ hội cải tiến. Một nghiên cứu của tạp chí quốc tế về Quản lý và Khoa học Ứng dụng cho thấy các công ty thực hiện các chương trình cải tiến OEE đã nhận thấy sự cải thiện đáng kể trong quy trình ra quyết định của họ.
 16. Tăng độ tin cậy của thiết bị: Cải thiện OEE cũng có thể dẫn đến tăng độ tin cậy của thiết bị, nghĩa là ít hư hỏng thiết bị hơn và ít thời gian ngừng máy ngoài kế hoạch hơn. Điều này là do các chương trình cải tiến OEE thường liên quan đến việc xác định và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của hư hỏng thiết bị, điều này có thể giúp ngăn ngừa hư hỏng trong tương lai. Một nghiên cứu của Viện doanh nghiệp tinh gọn cho thấy rằng các công ty thực hiện chương trình cải tiến OEE toàn diện đã giảm được 50% hư hỏng thiết bị.
 17. Tăng năng lực sản xuất: Cải thiện OEE cũng có thể tăng năng lực sản xuất của nhà sản xuất. Bằng cách tối ưu hóa quy trình sản xuất và giảm thời gian ngừng máy, các nhà sản xuất có thể sản xuất nhiều sản phẩm hơn trong thời gian ngắn hơn, điều này có thể giúp họ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Ngoài ra, các chương trình cải tiến OEE thường liên quan đến việc triển khai các nguyên tắc sản xuất tinh gọn, có thể giúp các nhà sản xuất xác định và loại bỏ các nút thắt cổ chai trong quy trình sản xuất cũng như tăng năng lực của họ. Một nghiên cứu cho thấy rằng các công ty thực hiện các chương trình cải tiến OEE đã thấy năng lực sản xuất của họ tăng từ 20% đến 30%.
 18. Tăng năng suất: Cải thiện OEE có nghĩa là giảm thời gian ngừng hoạt động của thiết bị và tăng tốc độ sản xuất, từ đó dẫn đến năng suất cao hơn. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Aberdeen Group, các công ty đạt được OEE cao có năng suất tăng từ 10% đến 15%.

Những lợi ích mang lại cho doanh nghiệp nêu trên khi hiệu quả sử dụng thiết bị toàn bộ được cải thiện cho thấy sự cần thiết của đề án này.

2. Các giá trị và lợi ích khác

Giúp cá nhân và doanh nghiệp đạt năng suất cao toàn diện và phát triển bền vững.

2.1 Con người năng suất cao toàn diện

Con người năng suất cao toàn diện bao gồm khung năng lực của con người năng suất cao toàn diện, khung năng lực bao gồm:

* Kiến thức:

* Kỹ năng

* Thái độ

* Phẩm chất

2.2 Doanh nghiệp năng suất cao toàn diện

* 22 giá trị cốt lõi

* 24 lợi ích

2.3 Doanh nghiệp phát triển bền vững:

* Về kinh tế:

 • Tăng năng suất;
 • Tăng doanh thu;
 • Tăng lợi nhuận;
 • Cải thiện 100+ hạn chế;
 • Giảm 100+ lãng phí;
 • Giảm chi phí vật liệu;
 • Giảm chi phí chất lượng;
 • Giảm chi phí năng lượng;
 • Giảm chi phí và thiệt hại thời gian ngừng hoạt động;
 • Giảm các chi phí sản xuất.

* Về môi trường:

 • Giảm tiêu hao năng lượng;
 • Giảm phát thải nhà kính.

* Về xã hội:

 • Cải thiện an toàn;
 • Cải thiện sức khỏe;
 • Cải thiện điều kiện làm việc.