Phân biệt Đổi mới và Sáng tạo?


Ảnh: digitalleadership

Sự khác biệt giữa sáng tạo và đổi mới?

Sáng tạo

Đổi mới

Truyền cảm hứng

Thực hiện

Nhận thức

hữu hình

Tiềm năng

Thực tế

Độc đáo và cá nhân

Có thể lặp lại và có thể mở rộng

Sự khác biệt giữa sáng tạođổi mới rất quan trọng đối với bất kỳ ai muốn truyền cảm hứng cho cả hai trong công ty của họ. Hiểu được sự khác biệt về sắc thái giữa sáng tạo và đổi mới sẽ giúp các nhà quản lý đưa ra một kế hoạch dành chỗ cho cả hai. Chúng tôi có một số định nghĩa đơn giản mà chúng tôi dựa vào để phân biệt rõ ràng.

Sáng tạo là một quá trình suy nghĩ, trong trường hợp tốt nhất, dẫn đến một ý tưởng phi thường và độc đáo. Sáng tạo là một bài tập nhận thức, tương tự như cảm hứng. Khoảnh khắc nhận ra bóng đèn. Sự sáng tạo thường bao gồm một động cơ thúc đẩy để đưa một thứ gì đó vào thế giới thực, nhưng chúng tôi tin rằng sự cố của sự sáng tạo kết thúc ngay tại thời điểm mà thứ đó được tạo ra.

Bởi vì Đổi mới là quá trình mà nguồn cảm hứng cho một sản phẩm hoặc dịch vụ mới này trở nên thực sự hữu hình. Nó xảy ra trong thế giới thực. Đổi mới là một phương pháp, một thiết bị, một hệ thống được ban hành. Mặc dù nó không nhất thiết phải là một thứ cụ thể, nhưng nó phải có thật. Ví dụ, một cỗ máy mới của nhà máy sử dụng ít năng lượng hơn rõ ràng là sự đổi mới, nhưng đó cũng là một lộ trình hợp lý hơn cho hoạt động giao tiếp của công ty.

Đổi mới là gì?

Về Đổi mới, tác giả và nhà giáo dục Peter Drucker cho biết,

“Đổi mới là chức năng cụ thể của tinh thần kinh doanh, cho dù trong một doanh nghiệp hiện có, một tổ chức dịch vụ công cộng hay một dự án kinh doanh mới được bắt đầu bởi một cá nhân đơn độc trong căn bếp gia đình. Đó là phương tiện để doanh nhân tạo ra các nguồn lực tạo ra của cải mới hoặc cung cấp cho các nguồn lực hiện có tiềm năng tăng cường để tạo ra của cải.”

Peter Drucker

Thông qua Đổi mới, chúng tôi đưa các ý tưởng vào thế giới để chúng có thể tạo ra tác động hữu hình. Kết quả cuối cùng của Đổi mới thực sự là thứ có thể được tiếp thị dưới dạng sản phẩm hoặc dịch vụ.

Các loại đổi mới

  • Đổi mới gia tăng: Thêm từng tính năng hoặc khả năng cho một sản phẩm hiện có
  • Đổi mới kiến trúc: Áp dụng công nghệ hoặc chuyên môn hiện có vào một thị trường mới.
  • Đổi mới đột phá: Áp dụng các công nghệ, quy trình hoặc mô hình kinh doanh mới cho các ngành hiện có.
  • Đổi mới triệt để: Loại hiếm nhất trong tất cả các loại đổi mới, các công nghệ hoặc sản phẩm hoàn toàn mới được tạo ra cho các thị trường hoàn toàn mới.