18 ví dụ về đổi mới đột phá năm 2023

Giới thiệu về đổi mới đột phá

Đôi khi, xây dựng một thương hiệu độc đáo trường tồn với thời gian không chỉ là tìm ra nơi bạn phù hợp với thị trường hiện tại. Nó nói thêm về việc tìm ra một cách hoàn toàn mới để hòa vốn. Để giúp bạn bắt đầu hành trình đổi mới đột phá, chúng tôi đã tập hợp một danh sách các ví dụ về đổi mới đột phá.

Đây là một số công ty tốt nhất, bằng cách này hay cách khác, đã chuyển đổi ngành công nghiệp của họ. Với những ví dụ về công ty đổi mới đột phá này, bạn cũng có thể tìm hiểu cách định vị thương hiệu hoặc doanh nghiệp của mình để thành công.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các chiến lược đổi mới trong cuốn sách mới của chúng tôi, Cách tạo ra sự đổi mới, mô tả các cách tiếp cận toàn diện bao gồm tư duy, cấu trúc và chiến lược để đổi mới trong thời gian ngắn hơn, ít nguồn lực hơn và thành công hơn.

Nhưng trước khi tiếp tục, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn đổi mới đột phá là gì.

Đổi mới đột phá là gì?

Đổi mới đột phá là quá trình theo đó một công ty mới xông vào thị trường, hoạt động tốt hơn, thay thế và phá vỡ các thương hiệu và đối thủ lâu đời. Một công ty như vậy cuối cùng sẽ biến đổi thị trường và thay đổi cách thức hoạt động của các doanh nghiệp thành công.

Nó thường là một chiến lược đổi mới tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ rất phức tạp và đắt tiền, bắt đầu bằng cách chỉ dành cho người tiêu dùng có thu nhập cao, giá cả phải chăng hơn và dễ tiếp cận với cơ sở người tiêu dùng lớn hơn.

Sự chuyển đổi và đổi mới này phá vỡ thị trường bằng cách thay thế các đối thủ lâu đời và lâu đời.