Tư duy thiết kế

Tư duy thiết kế là gì?

Tư duy thiết kế là một quá trình phi tuyến tính, lặp đi lặp lại mà các nhóm sử dụng để hiểu người dùng, thách thức các giả định, xác định lại vấn đề và tạo ra các giải pháp sáng tạo để tạo mẫu và thử nghiệm. Bao gồm năm giai đoạn—Đồng cảm, Xác định, Lên ý tưởng, Nguyên mẫu và Thử nghiệm—điều hữu ích nhất là giải quyết các vấn đề không rõ ràng hoặc chưa biết.

Tại sao Tư duy thiết kế lại quan trọng như vậy?

Trong thiết kế trải nghiệm người dùng (UX), điều quan trọng là phát triển và tinh chỉnh các kỹ năng để hiểu và giải quyết những thay đổi nhanh chóng trong môi trường và hành vi của người dùng. Thế giới ngày càng trở nên liên kết và phức tạp hơn kể từ khi nhà khoa học nhận thức và người đoạt giải Nobel Herbert A. Simon lần đầu tiên đề cập đến tư duy thiết kế trong cuốn sách năm 1969 của ông, Khoa học về Nhân tạo, và sau đó đóng góp nhiều ý tưởng cho các nguyên tắc của nó. Các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả kiến trúc và kỹ thuật, sau đó đã nâng cao quy trình sáng tạo cao này để đáp ứng nhu cầu của con người trong thời hiện đại. Các tổ chức của thế kỷ 21 từ nhiều ngành khác nhau nhận thấy tư duy thiết kế là một phương tiện có giá trị để giải quyết vấn đề cho người dùng sản phẩm và dịch vụ của họ. Các nhóm thiết kế sử dụng tư duy thiết kế để giải quyết các vấn đề không rõ ràng/không xác định (hay còn gọi là các vấn đề xấu xa) vì họ có thể điều chỉnh lại những vấn đề này theo cách lấy con người làm trung tâm và tập trung vào những gì quan trọng nhất đối với người dùng. Trong tất cả các quy trình thiết kế, tư duy thiết kế gần như chắc chắn là tốt nhất để “suy nghĩ vượt trội”. Với nó, các nhóm có thể thực hiện nghiên cứu UX, tạo nguyên mẫu và thử nghiệm khả năng sử dụng tốt hơn để khám phá những cách mới nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Giá trị của tư duy thiết kế như một động lực thúc đẩy, cải thiện thế giới trong kinh doanh (các đối thủ nặng ký toàn cầu như Google, Apple và Airbnb đã sử dụng nó để đạt được hiệu quả đáng chú ý) phù hợp với vị thế là một môn học phổ biến tại các trường đại học quốc tế hàng đầu. Với tư duy thiết kế, các nhóm có quyền tự do tạo ra các giải pháp đột phá. Khi sử dụng nó, nhóm của bạn có thể hiểu được những thông tin chi tiết khó tiếp cận và áp dụng một tập hợp các phương pháp thực hành để giúp tìm ra các câu trả lời sáng tạo.

Năm giai đoạn của tư duy thiết kế

Viện Thiết kế Hasso Plattner tại Stanford (hay còn gọi là d.school) mô tả tư duy thiết kế là một quy trình gồm 5 giai đoạn. Lưu ý: Các giai đoạn này không phải lúc nào cũng tuần tự và các nhóm thường thực hiện chúng song song, không theo thứ tự và lặp lại chúng theo kiểu lặp đi lặp lại.