Tổng lợi ích của bảo trì năng suất toàn diện – TPM cho nhà máy

Tổng lợi ích của bảo trì năng suất toàn diện - TPM cho nhà máy

Tổng lợi ích của bảo trì năng suất toàn diện - TPM cho nhà máy

Mục tiêu của TPM

Bảo trì năng suất toàn diện – TPM là một chiến lược sản xuất nhằm tối ưu hóa độ tin cậy và năng suất của thiết bị và máy móc được sử dụng trong quá trình sản xuất. Mục tiêu của TPM là giảm hoặc loại bỏ thời gian ngừng hoạt động của máy, tăng hiệu suất thiết bị và nâng cao chất lượng sản phẩm. Chiến lược này liên quan đến toàn bộ tổ chức, bao gồm người vận hành, nhân viên bảo trì và quản lý.

 • TPM là chiến lược giúp tăng độ tin cậy và năng suất của thiết bị, máy móc.
 • TPM cố gắng tối ưu hóa độ tin cậy và năng suất của thiết bị và máy móc được sử dụng trong quá trình sản xuất.
 • Trụ cột của TPM bao gồm bảo trì, đào tạo, quản lý thiết bị và cải tiến quy trình một cách tự chủ và theo kế hoạch.

Dựa trên triết lý cải tiến liên tục, TPM dựa trên nguyên tắc mọi người trong tổ chức đều có vai trò trong việc bảo trì thiết bị và máy móc. Trong TPM, bảo trì được xem là hoạt động chủ động được tích hợp vào quy trình sản xuất thay vì phản ứng với lỗi máy.

Tám trụ cột của bảo trì năng suất toàn diện - TPM

 1. Bảo trì tự quản: Người vận hành được đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ bảo trì định kỳ, chẳng hạn như làm sạch, bôi trơn và kiểm tra thiết bị.
 2. Bảo trì theo kế hoạch: Các hoạt động bảo trì được lên kế hoạch và lên lịch để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và gián đoạn.
 3. Bảo trì chất lượng: Bảo trì được thực hiện với trọng tâm là cải thiện chất lượng sản phẩm và giảm thiểu khuyết tật.
 4. Đào tạo và phát triển: Nhân viên được đào tạo và phát triển để thực hiện các nhiệm vụ bảo trì, vận hành thiết bị và xác định các vấn đề.
 5. Quản lý thiết bị sớm: Thiết bị được thiết kế và bảo trì để ngăn ngừa sự cố và cải thiện hiệu suất.
 6. Cải tiến quy trình: Các quy trình được cải tiến liên tục để giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả và nâng cao chất lượng sản phẩm.
 7. An toàn, sức khỏe và môi trường: Các vấn đề an toàn, sức khỏe và môi trường được lồng ghép vào chương trình TPM.
 8. TPM trong quản trị: Triết lý TPM được áp dụng cho tất cả các khía cạnh của tổ chức, bao gồm quản trị, tài chính và nhân sự.

Tham gia Cộng đồng Hệ sinh thái Năng suất xanh: Nơi chia sẽ các kiến thức để mọi người chúng ta làm việc năng suất hơn, chất lượng hơn:

Sáu lợi ích của bảo trì năng suất toàn diện - TPM

Bằng cách thực hiện phương pháp này, các tổ chức có thể:

1.      Giảm thời gian ngừng hoạt động của thiết bị và chi phí bảo trì

2.      Cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của thiết bị

3.      Nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu khuyết tật

4.      Tăng cường sự tham gia và động lực của nhân viên

5.      Cải thiện an toàn và giảm tai nạn

6.      Tăng hiệu quả thiết bị tổng thể (OEE)

Bảo trì năng suất toàn diện – TPM là một chiến lược sản xuất có thể cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của thiết bị và máy móc. Nó coi việc bảo trì là một hoạt động chủ động diễn ra trong suốt từng giai đoạn của quy trình sản xuất. Sử dụng tám trụ cột của TPM làm khuôn khổ thực hiện, các tổ chức có thể thấy những cải thiện đáng kể về hiệu quả, năng suất và chất lượng sản phẩm.

https://www.plantengineering.com/articles/total-product-maintenance-benefits-for-manufacturers/

Bài viết liên quan:

Hãy đăng ký ngay khóa học Bảo Trì Năng Suất Toàn Diện 4.0 (TPM 4.0)” sẽ khai giảng vào ngày 21/09 để đạt được các lợi ích của TPM và không bỏ lỡ cơ hội trở thành chuyên gia bảo trì 4.0 cũng như xây dựng một sự nghiệp vững chắc trong lĩnh vực quản lý bảo trì công nghiệp

Xem chi tiết khoá học tại đây 

Đăng ký nhận 10 Ebook: là những cuốn sách về quản lý và phát triển bản thân.

Yêu cầu đào tạo