Đối tượng và điều kiện tham gia dự án

 1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Các doanh nghiệp cơ khí ngành máy móc và thiết bị tại Việt Nam thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp có tối thiểu 50 lao động và tối đa 500 lao động (theo số liệu đóng bảo hiểm xã hội chính thức).
 • Doanh thu trung bình của 3 năm gần nhất dưới 300 tỷ đồng.
 • Doanh nghiệp đã hoạt động liên tục ít nhất 2 năm gần đây.
 • Doanh nghiệp không bị kết luận vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan nhà nước nào.
 • Doanh nghiệp thể hiện cam kết bằng văn bản tuân thủ các công ước quốc tế về lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế mà Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn.
 • Doanh nghiệp thể hiện cam kết tham gia các hoạt động hỗ trợ của dự án và đơn vị đề xuất qua thư cam kết chính thức. Quá trình trao đổi giữa chủ doanh nghiệp, đơn vị đề xuất và dự án là tiêu chí quan trọng nhất để lựa chọn doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp thể hiện cam kết triển khai các hoạt động nhằm đem lại lợi ích hài hòa cho người lao động và doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp cam kết đóng góp chi phí cho việc triển khai các hoạt động hỗ trợ (tối thiểu 30% tổng chi phí thông qua chi trả trực tiếp cho đơn vị đề xuất).

1.1 ĐIỀU KIỆN CỦA ILO

Dự kiến đơn vị đề xuất sẽ ký hợp đồng tư vấn với từng doanh nghiệp mục tiêu với cam kết sẽ làm lợi cho doanh nghiệp 300 triệu đồng trong 12 tháng và doanh nghiệp sẽ trả phí tư vấn là 78 triệu đồng. Phí tư vấn này là một đảm bảo cho việc doanh nghiệp phải đóng góp khoản kinh phí 78 triệu đồng, được nêu trong Đề xuất tài chính theo yêu cầu của Chương trình Xây dựng hệ sinh thái năng suất hướng tới việc làm bền vững (PE4DW).

1.2 BẢNG ĐÁNH GIÁ

2. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THEO ĐIỀU KIỆN ILO VÀ BẢNG ĐÁNH GIÁ

2.1 THAM GIA ĐỀ ÁN OEE

TÊN ĐỀ ÁN: Đào tạo, tư vấn đo lường, cải tiến hiệu quả sử dụng thiết bị toàn bộ cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nhằm giảm các chi phí và nâng cao năng suất.

THỜI GIAN TRIỂN KHAI: trong năm 2024.

MỤC TIÊU: Thông qua việc nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị, đề án sẽ giúp các doanh nghiệp giảm thiểu chi phí vận hành, bảo trì, nguyên vật liệu và năng lượng; đồng thời nâng cao năng suất như năng suất lao động, năng suất sản xuất.

GIÁ TRỊ VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI:

 • Giúp các doanh nghiệp đo lường chính xác OEE hiện tại, phân tích nguyên nhân giảm OEE để xác định các cơ hội cải tiến.
 • Xây dựng lộ trình và triển khai các giải pháp cải tiến OEE phù hợp với từng doanh nghiệp. Các giải pháp bao gồm: tối ưu hóa quy trình sản xuất, bảo trì thiết bị, đào tạo nhân lực, cải tiến kỹ thuật và công nghệ, …
 • Giúp doanh nghiệp nâng cao OEE từ 5-10% trong dự án cải tiến một số thiết bị của mỗi doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ doanh nghiệp duy trì cải tiến OEE lâu dài thông qua xây dựng năng lực nội tại về đo lường và quản lý OEE.

Đề án này bắt đầu với vài chục doanh nghiệp, sau đó có thể mở rộng triển khai lan tỏa cho vài trăm, vài ngàn, thậm chí vài chục ngàn doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có nhu cầu cải tiến OEE trong nhiều năm tới.

Bằng cách tham gia đề án này, hiệu quả sử dụng thiết bị toàn bộ được cải thiện sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như Cải thiện an toàn; Cải thiện chất lượng; Cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng; Cải thiện hiệu quả tài chính; Cải thiện quản lý chuỗi cung ứng; Cải thiện quản lý hàng tồn kho; Cải thiện quản lý tài sản; Cải thiện sự gắn kết của nhân viên; Cải thiện sự hài lòng của khách hàng; Cải thiện tính bền vững; Cải thiện tính linh hoạt; Cải thiện tỷ lệ giữ chân nhân viên; Thúc đẩy hoạt động cải tiến đổi mới; Giảm chi phí; Lợi thế cạnh tranh; Ra quyết định tốt hơn; Tăng độ tin cậy của thiết bị; Tăng năng lực sản xuất; Tăng năng suất.

ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG CỦA ĐỀ ÁN:

Là 15 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thuộc ngành cơ khí, phù hợp với các ngành mà chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tập trung hỗ trợ.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

THÔNG QUA CÁC MÔN HỌC ĐƯỢC ĐÀO TẠO:

 • Bảo trì 4.0
 • Bảo trì phòng ngừa và bảo trì dự đoán
 • Bảo trì năng suất toàn diện 4.0
 • Đo lường và cải tiến hiệu quả sử dụng thiết bị toàn bộ

TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN: thông qua các công cụ, giải pháp toàn diện bởi đội ngũ giảng viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm.

ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP

Đánh giá và lựa chọn sơ bộ các doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp mục tiêu. Dự kiến sẽ có khoảng 18 – 20 doanh nghiệp mục tiêu. 15 doanh nghiệp có tổng số điểm đánh giá cao nhất sẽ được lựa chọn tham gia hoạt động hỗ trợ trong khuôn khổ đề xuất.

Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia đề án OEE: vui lòng xem chi tiết tại đây.

2.2 THAM GIA HỆ SINH THÁI CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO

SỨ MỆNH

Giúp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sống, làm việc, hoạt động, sản xuất, kinh doanh năng suất hơn và phát triển bền vững trên nền tảng hệ sinh thái Năng suất xanh, hệ sinh thái Công nghiệp Chế tạo Bền vững và các hệ sinh thái thành viên.

TẦM NHÌN

Hệ sinh thái Công nghiệp Chế tạo Bền vững đạt 1.700 tỷ USD, với 70% là tài sản vô hình vào năm 2027.