Thiết kế tinh gọn

Môn học này nhằm giúp sinh viên và các chuyên gia trong ngành thiết kế hiểu rõ hơn về cách thức áp dụng các phương pháp và công cụ thiết kế tinh gọn để tối ưu hóa quy trình thiết kế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
“Thiết kế tinh gọn”
Thời lượng: 12h (02 ngày)

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Môn học này nhằm giúp sinh viên và các chuyên gia trong ngành thiết kế hiểu rõ hơn về cách thức áp dụng các phương pháp và công cụ thiết kế tinh gọn để tối ưu hóa quy trình thiết kế, giảm thiểu lãng phí và nâng cao năng suất.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Giới thiệu về thiết kế tinh gọn

 • Khái niệm và tầm quan trọng của thiết kế tinh gọn
 • Các phương pháp và công cụ thiết kế tinh gọn

Định hướng thiết kế tinh gọn

 • Phân tích yêu cầu của khách hàng và người sử dụng
 • Thiết kế theo chuỗi giá trị

Các công cụ thiết kế tinh gọn

 • Giải pháp thiết kế sản phẩm đơn giản và hiệu quả
 • Các phương pháp thiết kế sản phẩm để giảm thiểu lãng phí và tăng năng suất

Thiết kế quy trình tinh gọn

 • Xây dựng quy trình thiết kế tinh gọn
 • Giải pháp tối ưu hóa quy trình thiết kế

Thực hành áp dụng thiết kế tinh gọn

 • Thực hành áp dụng các phương pháp và công cụ thiết kế tinh gọn để tối ưu hóa quy trình thiết kế
 • Giải quyết các vấn đề thực tế trong quy trình thiết kế bằng cách áp dụng thiết kế tinh gọn

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Môn học này dành cho sinh viên ngành kỹ thuật, các chuyên gia trong ngành thiết kế và những người quan tâm đến lĩnh vực thiết kế tinh gọn.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 • Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành các bài tập, dự án, áp dụng những tri thức đã học vào thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp. 
 • Học viên làm và báo cáo cuối khóa về các dự án nêu trên. 

TÀI LIỆU:được phát cho mỗi học viên một bộ.

Yêu cầu đào tạo