An toàn lao động, vệ sinh lao động

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Thời lượng: 12h (02 ngày)

GIỚI THIỆU:

 • Chương trình đào tạo An toàn lao động, vệ sinh lao động là một trong những nội dung được nhiều khách hàng quan tâm nhất trong các chương trình đào tạo của Công ty CP Năng Suất Xanh, đây là chương trình mà người lao động cần phải được tham gia, để góp phần tạo được môi trường lao động an toàn.
 • Đào tạo An toàn, vệ sinh lao động
 • Môi trường lao động có vị trí vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp và nó liên quan mật thiết tới chất lượng sản phẩm nên cần được giám sát chặt chẽ và kiểm tra chi tiết mỗi ngày để đảm bảo an toàn cho công nhân, giúp nhà máy luôn vận hành ổn định.

MỤC ĐÍCH:

 • Cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý an toàn lao động và vệ sinh lao động trong doanh nghiệp
 • Tăng cường nhận thức và trách nhiệm về môi trường lao động, nhân viên và cộng đồng
 • Giúp học viên hiểu và thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Cập nhật những kiến thức mới về an toàn, vệ sinh lao động,
 • Nhận biết được các nguy cơ tiềm ẩn của tai nạn, từ đó biết cách phòng tránh, không để xảy ra tai nạn lao động,
 • Cải thiện môi trường, vệ sinh lao động cho người lao động, bảo đảm người lao động khỏe mạnh, không bị mắc bệnh do tác động nghề nghiệp,
 • Nâng cao năng suất lao động và chất lượng của sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững,
 • Giảm thiểu chi phí cho các sự cố về con người lẫn máy móc,
 • Tuân thủ đúng quy định, tránh rủi ro về pháp luật.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Những người quan tâm đến việc quản lý an toàn lao động và vệ sinh lao động trong doanh nghiệp
 • Các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn lao động và vệ sinh lao động trong doanh nghiệp

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Lấy người học làm trung tâm để phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ. Các hoạt động dạy/học tạo điều kiện để học viên sử dụng kinh nghiệm, năng lực và kỹ năng sẵn có nhằm thay đổi quan niệm cũng như hành vi của họ tại nơi làm việc. Bao gồm: 

 • Bài giảng (Lecturing) 
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming) 
 • Làm việc nhóm (Teamwork) 
 • Bài tập tình huống (Case study) 
 • Bài tập tự đánh giá (Self-assessment) 
 • Hoạt động trò chơi (Learning game) 
 • Thuyết trình (Presentation).
 • Kế hoạch hành động (Action plan)

TÀI LIỆU: được phát cho mỗi học viên một bộ.

Yêu cầu đào tạo