Định giá doanh nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP
Thời lượng: 16h (02 ngày)

GIỚI THIỆU:

 • Giới thiệu về khái niệm định giá doanh nghiệp và tầm quan trọng của định giá trong các quyết định đầu tư và kinh doanh.
 • Các phương pháp định giá phổ biến và tác động của các yếu tố đến giá trị doanh nghiệp.

MỤC ĐÍCH:

 •  Nắm vững các phương pháp định giá doanh nghiệp và áp dụng chúng để đưa ra quyết định đầu tư và kinh doanh chính xác hơn.
 • Hiểu rõ các yếu tố quan trọng để định giá doanh nghiệp và áp dụng chúng để tăng giá trị doanh nghiệp.
 • Xây dựng kỹ năng phân tích và đánh giá về giá trị doanh nghiệp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Giới thiệu định giá doanh nghiệp: khái niệm, tầm quan trọng và phân loại.
 • Các phương pháp định giá doanh nghiệp: phương pháp định giá dựa trên tài sản, phương pháp định giá dựa trên lợi nhuận, phương pháp định giá dựa trên giá trị thị trường.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp: yếu tố tài chính, yếu tố vận hành, yếu tố thị trường.
 • Áp dụng phương pháp định giá vào các quyết định đầu tư và kinh doanh: định giá trong đầu tư mạo hiểm, định giá doanh nghiệp trước khi IPO, định giá doanh nghiệp trong các vụ mua bán và sáp nhập.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Sinh viên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh và các chuyên ngành liên quan đến định giá doanh nghiệp.
 • Các nhà đầu tư, các quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm đến đánh giá và định giá giá trị doanh nghiệp.
 • Những ai quan tâm đến việc hiểu rõ các phương pháp định giá doanh nghiệp và áp dụng chúng vào các quyết định đầu tư và kinh doanh của mình.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Lấy người học làm trung tâm để phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ. Các hoạt động dạy/học tạo điều kiện để học viên sử dụng kinh nghiệm, năng lực và kỹ năng sẵn có nhằm thay đổi quan niệm cũng như hành vi của họ tại nơi làm việc. Bao gồm: 

 • Bài giảng (Lecturing) 
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming) 
 • Làm việc nhóm (Teamwork) 
 • Bài tập tình huống (Case study) 
 • Bài tập tự đánh giá (Self-assessment) 
 • Hoạt động trò chơi (Learning game) 
 • Thuyết trình (Presentation).
 • Kế hoạch hành động (Action plan)

TÀI LIỆU: được phát cho mỗi học viên một bộ.

LIÊN HỆ:

Ms. Mai Trang – Chuyên viên tư vấn 

HP: 0976.022.804 

Tel: (028) 39.484.494 – Fax: (028) 38.112.750  

Email: info@nangsuatxanh.vn  

Website: www.nangsuatxanhgroup.com

             www.nangsuatxanh.vn