Kỹ năng quản lý hiện đại dành cho các cấp quản lý

Chương trình Kỹ năng quản lý hiện đại dành cho các cấp quản lý giúp các nhà quản lý : 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KỸ NĂNG QUẢN LÝ HIỆN ĐẠI DÀNH CHO CÁC CẤP QUẢN LÝ

Thời lượng: 12h (02 ngày)

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Chương trình Kỹ năng quản lý hiện đại dành cho các cấp quản lý giúp các nhà quản lý :

 • Hiểu rõ vai trò và vị trí của mình tại doanh nghiệp & xác định những lĩnh vực cần cải thiện để trở nên hiệu quả hơn
 • Biết cách hoạch định tổ chức thực hiện và kiểm soát công việc đạt mục tiêu .
 • Nắm vững cách thức trao quyền ủy thác . kèm cặp & động viên nhân viên làm việc một cách hiệu quả .
 • Giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp .
 • Nhận ra khía cạnh tích cực của sự thay đổi & xác định những cách thức để quản lý việc thực hiện thay đổi một cách có hiệu quả.
 • Nắm vững cách thức để phát triển nhóm trở thành nhóm làm việc có hiệu quả và thực sự trở thành “Cánh tay đắc lực” và là “Cầu nối” giữa lãnh đạo và nhân viên tạo lợi thế cạnh tranh cao hơn cho doanh nghiệp

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Phần 1: Vấn đề của doanh nghiệp & vai trò của người quản lý

  • Vấn đề & mong muốn của doanh nghiệp
  • Vai trò chức năng trách nhiệm của người quản lý sản xuất :
  • 4 chức năng PDCA
  • 3 trách nhiệm
  • 2 vai trò
  • Thiết lập & sử dụng quyền lực sao cho hiệu quả ?
  • Ra quyết định và bảo đảm việc thực thi
  • Các phong cách ra quyết định .
  • Làm cho nhân viên hiểu mình
  • Bảo đảm quyết định được thực thi

  Phần 2: Để trở thành người quản lý chuyên nghiệp Win-Win

  • Hiệu quả làm việc : công thức ASK
  • Quản lý giám sát như thế nào thì hiệu quả ?
  • Nhân viên làm việc ra sao thì có hiệu suất ?
  • Để có nhân viên giỏi : A + A = A
  • Huấn luyện hướng dẫn kèm cặp nhân viên làm việc.
  • Động viên nhân viên làm việc
  • 2 biện pháp thúc đẩy nhân viên dưới quyền làm việc
  • Thể hiện vai trò của một người lãnh đạo nhóm
  • 3 bước tạo ảnh hưởng :
  • Làm gương
  • Xây dựng mối quan hệ
  • Tác động trực tiếp
  • Quản lý Win-Win 4 dạng nhân viên

  Phần 3: Giao tiếp & làm việc nhóm HORENSO

  • Nhóm & lợi ích của làm việc nhóm
  • Các yếu tố tạo nên một nhóm làm việc tốt.
  • Giao tiếp HORENSO – chủ động trong công việc :
  • Chỉ thị ( Order ) :
  • Cách nhận chỉ thị của cấp trên.
  • Phương pháp chỉ đạo cấp dưới
  • Cách thức thực hiện HORENSO hiệu quả : Báo cáo – Liên lạc – Thảo luận .
  • Các kỹ năng bổ trợ để có được giao tiếp Horenso tốt
  • Nghe tích cực : LACE
  • Hỏi hiệu quả
  • Trình bày thuyết phục PREP , 5W2H….

LỢI ÍCH 5S

 • Là phương pháp đơn giản, dễ hiểu và dễ áp dụng
 • Là xương sống của mọi hoạt động cải tiến trong doanh nghiệp
 • Mỗi dự án nhằm cải tiến các vấn đề ưu tiên của doanh nghiệp về chi phí, năng suất, chất lượng
 • Dự án thực hiện trong thời gian ngắn 2-3 tháng và cho kết quả cụ thể
 • Trình bày theo mẫu A3 đơn giản, áp dụng thành công cho rất nhiều dự án
 • Là một công cụ đào tạo ra những người trưởng nhóm và lực lượng kế thừa cho các dự án cải tiến

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Tất cả các cấp quản lý từ tổ trưởng đến chuyền trưởng , trưởng ca , quản đốc , trưởng phòng ban / bộ phận cũng như các cán bộ phòng kế hoạch điều độ sản xuất.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 • Lấy người học làm trung tâm để phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ. Các hoạt động dạy/học tạo điều kiện để học viên sử dụng kinh nghiệm, năng lực và kỹ năng sẵn có nhằm thay đổi quan niệm cũng như hành vi của họ tại nơi làm việc.

  Bao gồm:

  • Bài giảng (Lecturing)
  • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
  • Làm việc nhóm (Teamwork)
  • Bài tập tình huống (Case study)
  • Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
  • Hoạt động trò chơi (Learning game)
  • Thuyết trình (Presentation).
  • Kế hoạch hành động (Action plan)

TÀI LIỆU: 

Được phát cho mỗi học viên một bộ.

Khóa học có thể được tổ chức tại doanh nghiệp.

Nội dung khóa học có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Yêu cầu đào tạo