Phương pháp thực hiện dự án Kaizen

Khóa học “KAIZEN” cung cấp cho học viên những kiến thức về Phương pháp Kaizen theo lộ trình PDCA 12 bước để thực hiện 01 dự án cải tiến theo một cách hiệu quả nhất nhằm tăng năng suất, giảm chi phí và giảm lãng phí.


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN KAIZEN

Thời lượng: 12h (02 ngày)

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học “KAIZEN” cung cấp cho học viên những kiến thức về Phương pháp Kaizen theo lộ trình PDCA 12 bước để thực hiện 01 dự án cải tiến theo một cách hiệu quả nhất nhằm tăng năng suất, giảm chi phí và giảm lãng phí.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Giới thiệu Kaizen
 • Phương pháp triển khai tổn thất
 • 12 bước thực hiện Kaizen
 • Dẫn dắt dự án Kaizen
 • Quản lý dự án
 • Một số kết quả thực hiện Kaizen
 •  

LỢI ÍCH 5S

 • Là phương pháp đơn giản, dễ hiểu và dễ áp dụng
 • Là xương sống của mọi hoạt động cải tiến trong doanh nghiệp
 • Mỗi dự án nhằm cải tiến các vấn đề ưu tiên của doanh nghiệp về chi phí, năng suất, chất lượng
 • Dự án thực hiện trong thời gian ngắn 2-3 tháng và cho kết quả cụ thể
 • Trình bày theo mẫu A3 đơn giản, áp dụng thành công cho rất nhiều dự án
 • Là một công cụ đào tạo ra những người trưởng nhóm và lực lượng kế thừa cho các dự án cải tiến

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Khóa học dành cho quản lý nhà máy, các nhân viên làm việc trong các bộ phận nhà máy, văn phòng và những người quan tâm.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 • Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành các bài tập, dự án, áp dụng những tri thức đã học vào thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp.

TÀI LIỆU: 

Đượcbiên soạn chuyên sâu về Kaizen và được phát cho mỗi học viên một bộ.

Nội dung khóa học có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của  doanh nghiệp. 

Yêu cầu đào tạo