5S và Quản lý trực quan cơ bản

Khóa học “5S” cung cấp cho học viên những kiến thức về 5S để phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy sự tham gia của mọi người nhằm tạo ra một môi trường làm việc có năng suất, an toàn, thoải mái và sạch sẽ phù hợp với đời sống cộng đồng trong công ty. Từ đó, học viên có thể tự tin sử dụng những kinh nghiệm và kỹ năng vừa được trang bị nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm và đưa ra nền tảng nhằm tiến đến xây dựng hệ thống chất lượng toàn diện.


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

5S VÀ QUẢN LÝ TRỰC QUAN CƠ BẢN

Thời lượng: 12h (02 ngày)

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học “5S” cung cấp cho học viên những kiến thức về 5S để phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy sự tham gia của mọi người nhằm tạo ra một môi trường làm việc có năng suất, an toàn, thoải mái và sạch sẽ phù hợp với đời sống cộng đồng trong công ty. Từ đó, học viên có thể tự tin sử dụng những kinh nghiệm và kỹ năng vừa được trang bị nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm và đưa ra nền tảng nhằm tiến đến xây dựng hệ thống chất lượng toàn diện.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Mở đầu
 • Các quan niệm đúng và sai về 5S
 • Nội dung của 5S
 • Những lợi ích mang lại từ 5S
 • Thực hiện một dự án 5S
 • Một số kết quả thực hiện 5S

LỢI ÍCH 5S

 • Tăng mức độ an toàn trong sản xuất
 • Tăng hiệu quả môi trường làm việc
 • Tiết kiệm không gian làm việc và giảm thời gian tìm kiếm
 • Tăng tính tự chủ tại khu vực làm việc
 • Bảo trì máy móc dễ dàng hơn
 • Dễ dàng phát hiện khi có bất thường/sai sót
 • Chuẩn hóa trong công việc
 • Giảm thời gian ngừng máy
 • Tăng năng suất hoạt động máy

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Khóa học dành cho quản lý nhà máy, các nhân viên làm việc trong các bộ phận nhà máy, văn phòng và những người quan tâm.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 • Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành các bài tập, dự án, áp dụng những tri thức đã học vào thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp.

TÀI LIỆU: 

Được biên soạn chuyên sâu về 5S và quản lý trực quan và được phát cho mỗi học viên một bộ.

 

Nội dung khóa học có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của  doanh nghiệp. 

Yêu cầu đào tạo