Kỹ năng Giao tiếp và Hợp tác nơi làm việc

 

 

Là khóa học giúp các học viên: Chỉ ra các kênh giao tiếp tại nơi làm việc, …

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nơi làm việc
Thời lượng: 16h (02 ngày)

 

GIỚI THIỆU:

Trong doanh nghiệp nhiệm vụ chính của người quản lý không phải là trực tiếp thực hiện công việc mà là tổ chức đội ngũ nhân viên thực hiện công việc. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, bởi vì nó đòi hỏi người quản lý phải có lòng kiên nhẫn, tính quyết đoán và khả năng hợp tác giao tiếp tốt với nhân viên, đồng nghiệp và cấp trên. 

Hầu hết mọi người ai cũng hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ trong cuộc sống. Không có gia đình và bạn bè, cuộc sống của bạn không những buồn tẻ mà còn gặp nhiều khó khăn vì bạn phải một mình đối mặt với mọi việc. 

Trong công việc cũng vậy. Không ai đi một mình đến đỉnh thành công, sẽ có những lúc bạn cần sự giúp đỡ của đồng nghiệp để giải quyết những khó khăn trong công việc. Mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp còn làm cho cuộc sống nơi công sở của bạn cân bằng. Chính yếu tố này sẽ đem lại hiệu suất làm việc cao hơn, giúp bạn tiến nhanh hơn trên con đường sự nghiệp. 

Những mối quan hệ tốt đẹp và bền vững đều được xây dựng dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Cộng với tài năng và niềm đam mê, đây chính là cơ hội để bạn có những bước tiến mới trong sự nghiệp. Bạn cũng cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi làm việc với người tin tưởng mình.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Sau khóa học bạn sẽ có khả năng tốt hơn để: 

 • Xác định các loại hình và các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp trong công việc. 
 • Chỉ ra các kênh giao tiếp tại nơi làm việc 
 • Thể hiện khả năng hướng dẫn công việc hiệu quả 
 • Thể hiện khả năng cho và nhận phản hồi 
 • Thể hiện khả năng trình bày điều khiển và tham gia hội họp 
 • Xây dựng tốt các mối quan hệ và môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, tin cậy lẫn nhau 
 • Xác định nguyên nhân tạo ra mâu thuẩn, xung đột và phương thức giải quyết hiệu quả. 

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Vai trò và tầm quan trọng của giao tiếp trong quản lý: 
  • Khách hàng bên ngoài và khách hàng nội bộ. 
  • Giao tiếp tạo ảnh hưởng thúc đẩy hành động  
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp  
 • Hướng dẫn công việc hiệu quả: 
  • Xác lập mục tiêu cụ thể 
  • Trình bày rõ ràng 
  • Sử dụng ngôn ngữ hình thể 
  • Lắng nghe 
  • Khuyến khích đặt câu hỏi 
  • Cho phản hồi 
 • Các nguyên tắc cơ bản để có được một đối thoại sáng tạo Win-Win trong quan hệ lao động: 
  • 4 chiến lược 
  • 4 nguyên tắc 
  • 4 khuynh hướng giao tiếp.

Mục đích của hợp tác nơi làm việc 

 • 3 yếu tố cốt lõi của hợp tác nơi làm việc:  
  • Lòng tin 
  • Tôn trọng 
  • Giao tiếp 

Các hình thức hợp tác nơi làm việc: 

 • Chia sẽ thông tin 
 • Tham khảo ý kiến 
 • Thương lượng Win-Win. 

Ra quyết định chung

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Khóa học dành cho quản đốc, tổ trưởng sản xuất, trưởng nhóm bộ phận, quản lý các phòng ban, các cán bộ phòng kế hoạch điều độ sản xuất và tất cả những người quan tâm.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Lấy người học làm trung tâm để phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ. Các hoạt động dạy/học tạo điều kiện để học viên sử dụng kinh nghiệm, năng lực và kỹ năng sẵn có nhằm thay đổi quan niệm cũng như hành vi của họ tại nơi làm việc. Bao gồm: 

 • Bài giảng (Lecturing) 
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming) 
 • Làm việc nhóm (Teamwork) 
 • Bài tập tình huống (Case study) 
 • Bài tập tự đánh giá (Self-assessment) 
 • Hoạt động trò chơi (Learning game) 
 • Thuyết trình (Presentation).
 • Kế hoạch hành động (Action plan)

TÀI LIỆU: được phát cho mỗi học viên một bộ.

Yêu cầu đào tạo