Kỹ năng làm chủ sự thay đổi

Là khóa học giúp các học viên: Nhận biết được các tác nhân gây ra sự thay  đổi…

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
KỸ NĂNG LÀM CHỦ SỰ THAY ĐỔI
Thời lượng: 16h (02 ngày)

GIỚI THIỆU:

Môi  trường làm việc ngày nay cũng đã đổi thay một cách sâu sắc trong vòng 40 năm trở lại đây, và thật khó có thể hình dung rằng “Một doanh nghiệp, một tổ chức nào đó có thể đứng yên mà không cần thay đổi!”. Sự tự mãn đã không còn chỗ đứng trong thế giới công việc, bởi lẽ cách thức làm việc của ngày hôm qua chỉ còn thích hợp cho con người của ngày hôm qua mà thôi. 

Với cương vị của một người lãnh đạo, bạn có thể giữ cùng một lúc hai vai trò: vai trò thứ nhất là đề xướng sự đổi mới & vai trò thứ hai là lãnh đạo, động viên mọi thành viên trong doanh nghiệp thực hiện các kế hoạch phù hợp nhằm nâng cao năng suất & hiệu quả hoạt động. 

Chúng ta sẽ xem xét những thách thức & những vấn đề mà thay đổi gây ra cho các nhà quản lý cũng như cho các nhân viên. Chúng ta cũng sẽ thảo luận những cách thức tiếp cận để thực hiện thay đổi mà ít gây ra xáo trộn nhất cho doanh nghiệp.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Sau khóa học bạn sẽ có khả năng tốt hơn để: 

 • Nhận biết được các tác nhân gây ra sự thay  đổi. 
 • Xác định nguyên nhân của các phản ứng & đề ra các giải pháp cho xu hướng cưỡng lại sự thay đổi. 
 • Nhận ra khía cạnh tích cực của sự thay đổi.
 • Xác định những cách thức để quản lý việc thực hiện thay đổi một cách hiệu quả.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

I . Bản chất sự thay đổi  

       Những tác nhân gây ra sự thay đổi : 

 • Tác nhân khoa học & công nghệ 
 • Tác nhân xã hội & pháp luật 
 • Tác nhân kinh tế 

       Trạng thái thay đổi & trạng thái bình  thường 

 • Các đặc điểm của sự thay đổi 
 • Thích nghi với sự thay đổi 

II. Những cách nhìn nhận khác nhau về sự thay đổi

 • Những phản ứng trước sự thay đổi 
 • Tính “ì” trước sự thay đổi 
 • Những khía cạnh tích cực của sự thay đổi 

III. Quản lý sự thay đổi  hiệu quả : Đón đầu mọi thử thách 

 • Sự thay đổi & vai trò của người lãnh đạo quản lý. 
 • Ứng phó với tính “ì” trước sự thay đổi 
 • Hoạch định sự thay đổi 
 • Tiến trình của sự thay đổi
 • 4 yếu tố cốt lõi để thay đổi thành công.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Khóa học dành cho các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp, quản đốc, tổ trưởng sản xuất, trưởng nhóm bộ phận, quản lý các phòng ban, các cán bộ phòng kế hoạch điều độ sản xuất và tất cả những người quan tâm. 

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Lấy người học làm trung tâm để phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ. Các hoạt động dạy/học tạo điều kiện để học viên sử dụng kinh nghiệm, năng lực và kỹ năng sẵn có nhằm thay đổi quan niệm cũng như hành vi của họ tại nơi làm việc. Bao gồm: 

 • Bài giảng (Lecturing) 
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming) 
 • Làm việc nhóm (Teamwork) 
 • Bài tập tình huống (Case study) 
 • Bài tập tự đánh giá (Self-assessment) 
 • Hoạt động trò chơi (Learning game) 
 • Thuyết trình (Presentation).
 • Kế hoạch hành động (Action plan)

TÀI LIỆU: được phát cho mỗi học viên một bộ.

Yêu cầu đào tạo