Lean 6 Sigma

Môn học Lean 6 Sigma là một môn học chuyên sâu về quản lý chất lượng và hiệu suất sản xuất trong các doanh nghiệp và tổ chức. Môn học này kết hợp hai phương pháp quản lý là Lean và Six Sigma, nhằm đạt được sự tối ưu hóa về hiệu quả và hiệu suất sản xuất.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Lean 6 Sigma

Thời lượng: 12h (02 ngày)

GIỚI THIỆU:

Môn học Lean 6 Sigma là một môn học chuyên sâu về quản lý chất lượng và hiệu suất sản xuất trong các doanh nghiệp và tổ chức. Môn học này kết hợp hai phương pháp quản lý là Lean và Six Sigma, nhằm đạt được sự tối ưu hóa về hiệu quả và hiệu suất sản xuất.

MỤC ĐÍCH:

Giới thiệu về phương pháp Lean 6 Sigma, tầm quan trọng và ứng dụng của nó trong quản lý chất lượng và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Giúp học viên nắm được những kiến thức cơ bản, kỹ năng và công cụ cần thiết để triển khai dự án Lean 6 Sigma hiệu quả và đạt được các mục tiêu cải tiến chất lượng, tăng năng suất và giảm chi phí.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Giới thiệu về Lean Manufacturing và Six Sigma.
 • Phân tích quy trình sản xuất và xác định các vấn đề cần giải quyết.
 • Định hướng và thiết lập dự án Lean 6 Sigma.
 • Thu thập và phân tích dữ liệu, áp dụng các công cụ thống kê để xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề.
 • Xây dựng và kiểm định các giả thiết và giải pháp cải tiến.
 • Thực hiện các thay đổi và quản lý rủi ro trong quá trình triển khai.
 • Đánh giá hiệu quả của dự án và xây dựng kế hoạch bảo trì.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Các nhà quản lý, chuyên gia và nhân viên chịu trách nhiệm về chất lượng và năng suất trong các công ty sản xuất.
 • Các chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất, kỹ thuật và quản lý dự án.
 • Các học viên quan tâm đến Lean Manufacturing và Six Sigma và muốn tìm hiểu về phương pháp này.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

Lấy người học làm trung tâm để phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ. Các hoạt động dạy/học tạo điều kiện để học viên sử dụng kinh nghiệm, năng lực và kỹ năng sẵn có nhằm thay đổi quan niệm cũng như hành vi của họ tại nơi làm việc. Bao gồm: 

 • Bài giảng (Lecturing) 
 • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming) 
 • Làm việc nhóm (Teamwork) 
 • Bài tập tình huống (Case study) 
 • Bài tập tự đánh giá (Self-assessment) 
 • Hoạt động trò chơi (Learning game) 
 • Thuyết trình (Presentation).
 • Kế hoạch hành động (Action plan)

TÀI LIỆU: được phát cho mỗi học viên một bộ.

Yêu cầu đào tạo