Kỹ thuật lập trình, vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển dùng PLC

Khóa học giới thiệu những khái niệm cơ bản và các tính năng của bộ điều khiển lập trình PLC, tập lệnh, phương pháp lập trình, kỹ thuật vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển tự động dùng PLC. Qua khóa học, học viên có thể vận hành hiệu quả hơn hoặc tiến hành việc bảo trì, nâng cấp, cải tiến các hệ thống PLC.


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH, VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN DÙNG PLC

Thời lượng: 24h (04 ngày)

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học giới thiệu những khái niệm cơ bản và các tính năng của bộ điều khiển lập trình PLC, tập lệnh, phương pháp lập trình, kỹ thuật vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển tự động dùng PLC. Qua khóa học, học viên có thể vận hành hiệu quả hơn hoặc tiến hành việc bảo trì, nâng cấp, cải tiến các hệ thống PLC.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Mở đầu về bảo trì hệ thống điều khiển dùng PLC.
 • Giới thiệu cấu trúc phần cứng PLC S7-300.
 • Giới thiệu về phần mềm lập trình STEP 7.
 • Tập lệnh PLC S7-300.
 • Cấu trúc chương trình điều khiển.
 • Xử lý tín hiệu analog.
 • Vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển dùng PLC S7-300.
 • Phân tích các hư hỏng thường gặp trong hệ thống điều khiển và các giải pháp khắc phục.
 • Kỹ thuật an toàn trong hệ thống điều khiển.
 • Áp dụng các kỹ thuật giám sát tình trạng trong hệ thống điều khiển.
 • Lập kế hoạch bảo trì hệ thống điều khiển.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Các cán bộ quản lý, các kỹ thuật viên, công nhân làm việc có liên quan đến những hệ thống PLC và tất cả những người quan tâm. 

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 • Giáo viên giảng lý thuyết kết hợp sử dụng các phần mềm mô phỏng, sau đó học viên làm bài tập và thực hành nhằm ứng dụng các kiến thức đã tiếp thu.

TÀI LIỆU: 

Tài liệu được biên soạn chuyên sâu về PLC, được phát cho mỗi học viên một bộ

Khóa học có thể được tổ chức tại doanh nghiệp.

Nội dung khóa học có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Yêu cầu đào tạo

Hãy chia sẽ bài viết của chúng tôi