Áp dụng TRIZ trong kỹ thuật và sản xuất

Môn học này nhằm giúp sinh viên và các chuyên gia kỹ thuật hiểu rõ hơn về lý thuyết TRIZ (Lý thuyết giải quyết các bài toán sáng chế) và cách áp dụng nó để tăng cường khả năng giải quyết các bài toán sáng chế trong lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất.


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Áp dụng TRIZ (Lý thuyết giải quyết các bài toán sáng chế) trong kỹ thuật và sản xuất”
Thời lượng: 12h (02 ngày)

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Môn học này nhằm giúp sinh viên và các chuyên gia kỹ thuật hiểu rõ hơn về lý thuyết TRIZ (Lý thuyết giải quyết các bài toán sáng chế) và cách áp dụng nó để tăng cường khả năng giải quyết các bài toán sáng chế trong lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất.

NỘI DUNG:

Giới thiệu về TRIZ

  • Lịch sử phát triển của TRIZ
  • Những khái niệm cơ bản của TRIZ
  • Tầm quan trọng của TRIZ trong kỹ thuật và sản xuất

Nguyên lý TRIZ

  • Các nguyên lý cơ bản của TRIZ
  • Các phương pháp áp dụng nguyên lý TRIZ

Công cụ TRIZ

  • Giới thiệu về các công cụ TRIZ
  • Cách sử dụng các công cụ TRIZ để giải quyết các bài toán sáng chế

Áp dụng TRIZ trong kỹ thuật và sản xuất

  • Các ví dụ về cách áp dụng TRIZ trong kỹ thuật và sản xuất
  • Cách sử dụng TRIZ để tối ưu hóa các quy trình sản xuất và quy trình kỹ thuật

Thực hành áp dụng TRIZ

 • Thực hành giải quyết các bài toán sáng chế bằng cách áp dụng các công cụ và nguyên lý TRIZ

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Môn học này dành cho sinh viên ngành kỹ thuật, các chuyên gia kỹ thuật và những người quan tâm đến lĩnh vực giải quyết các bài toán sáng chế trong kỹ thuật và sản xuất.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 • Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành các bài tập, dự án, áp dụng những tri thức đã học vào thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp. 
 • Học viên làm và báo cáo cuối khóa về các dự án nêu trên. 

TÀI LIỆU:được phát cho mỗi học viên một bộ.

Yêu cầu đào tạo