Lộ trình đổi mới trong doanh nghiệp

Cung cấp kiến thức về quy trình đổi mới trong doanh nghiệp, từ khái niệm, tầm quan trọng đến cách triển khai thành công

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
“Lộ trình đổi mới trong doanh nghiệp”
Thời lượng: 12h (02 ngày)

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

 • Cung cấp kiến thức về quy trình đổi mới trong doanh nghiệp, từ khái niệm, tầm quan trọng đến cách triển khai thành công.
 • Giúp học viên nắm bắt được các phương pháp, công cụ và kỹ năng cần thiết để phát triển và triển khai các dự án đổi mới trong doanh nghiệp.
 • Đưa ra các ví dụ thực tế và hướng dẫn cách áp dụng lộ trình đổi mới trong các lĩnh vực khác nhau.

NỘI DUNG:

 • Giới thiệu về đổi mới trong doanh nghiệp, những thách thức và lợi ích của việc thực hiện đổi mới.
 • Phân tích và đánh giá sức mạnh và yếu tố cạnh tranh của doanh nghiệp để xác định chiến lược đổi mới phù hợp.
 • Lập kế hoạch cho quy trình đổi mới, đặt ra các mục tiêu và các chỉ số đo lường hiệu quả.
 • Tìm kiếm các ý tưởng đổi mới và tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển.
 • Đánh giá và lựa chọn ý tưởng đổi mới tiềm năng, phát triển và thử nghiệm sản phẩm hoặc dịch vụ mới.
 • Triển khai và thực hiện các hoạt động đổi mới trong doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Các quản lý cấp cao, chuyên gia và nhân viên chịu trách nhiệm về quản lý đổi mới trong doanh nghiệp.
 • Các chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị, tài chính và quản lý dự án.
 • Các học viên quan tâm đến đổi mới trong doanh nghiệp và muốn tìm hiểu về quy trình đổi mới và cách triển khai thành công.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 • Giảng dạy kết hợp với thực hành và tư vấn những cải tiến cần thực hiện đồng thời giúp học viên điều chỉnh nhận thức về vấn đề cân bằng chuyền. 
 • Dạy tại doanh nghiệp hoặc dạy online theo yêu cầu doanh nghiệp. 

TÀI LIỆU:tài liệu được biên soạn chuyên sâu về PLC, được phát cho mỗi học viên một bộ

Yêu cầu đào tạo