Lễ phát động Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Techfest DongNai 2023

1. Lễ phát động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Techfest DongNai 2023
Thời gian: Từ 08h00 đến 09h30 ngày 21/04/2023
Địa điểm: Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị Golden Palace  – số 04-06 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, thành phố Biên hòa, Đồng Nai
Nội dung:
– Phát biểu phát động Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai – Techfest DongNai 2023
– Công bố ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp địa phương
– Công bố ra mắt Hội đồng cố vấn KNDMST tỉnh
2. Diễn đàn “Chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp sáng tạo dựa trên khoa học công nghệ và tài sản trí tuệ”
Thời gian: Từ 09h30 đến 12h00 ngày 21/04/2023
Địa điểm: Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị Golden Palace  – số 04-06 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, thành phố Biên hòa, Đồng Nai

LIÊN HỆ:

Ms. Mai Trang – Chuyên viên tư vấn 

HP: 0976.022.804 

Tel: (028) 39.484.494 – Fax: (028) 38.112.750  

Email: info@nangsuatxanh.vn  

Website: www.nangsuatxanh.vn