Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì

Khai giảng: 29/06 -CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì
Thời lượng: 12h (02 ngày)

GIỚI THIỆU:

 • Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì
 • Đào tạo Lập kế hoạch bảo trì là công việc quan trọng, thực hiện tốt có thể tăng năng suất bảo trì và giảm đáng kể thời gian ngừng máy.

MỤC ĐÍCH:

Lập kế hoạch, điều độ và kiểm soát bảo trì là nhóm công việc yếu kém nhất trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Mặt khác nếu lập kế hoạch bảo trì tốt, có thể tăng năng suất bảo trì và giảm đáng kể thời gian ngừng máy. Vì vậy khóa học được thiết kế để cải thiện hiện trạng này.

Qua khóa học, học viên có thể:

 • Hiểu biết và áp dụng bảo trì tinh gọn.
 • Hiểu tầm quan trọng và hiệu quả mang lại nếu lập kế hoạch tốt.
 • Hiểu biết để cải tiến quá trình LKH bảo trì.
 • Hiểu biết để cải tiến điều độ công việc bảo trì.
 • Hiểu biết để cải tiến hoạt động kiểm soát LKH và điều độ bảo trì.
 • Biết cách và triển khai đánh giá hiệu quả công tác bảo trì bằng bộ 30 chỉ số.
 • Hiểu biết vai trò quan trọng của phần mềm quản lý bảo trì trong việc nâng cao hiệu quả LKH, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì.
 • Xây dựng dự án cải tiến hệ thống LKH và kiểm soát bảo trì cho doanh nghiệp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Mở đầu về bảo trì.
 • Bảo trì tinh gọn.  
 • Lập kế hoạch công việc bảo trì.
 • Quá trình lập kế hoạch bảo trì. 
 • Điều độ công việc bảo trì.         
 • Kiểm soát lập kế hoạch và điều độ bảo trì.
 • Ứng dụng hệ thống quản lý bảo trì bằng máy tính.
 • Đánh giá hiệu quả LKH bảo trì bằng bộ 30 chỉ số.
 • Lập dự án và báo cáo cuối khóa.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Ban giám đốc, các nhà quản lý, quản đốc, tổ trưởng, các kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật làm công tác bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị và các công đoạn có liên quan tới sản xuất công nghiệp và tất cả những người quan tâm đến bảo trì.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 • Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành các bài tập, dự án, áp dụng những tri thức đã học vào thực tiễn sản xuất nhằm cải thiện việc LKH, điều độ và kiểm soát công tác bảo trì của doanh nghiệp.
 • Học viên làm và báo cáo cuối khóa về các dự án nêu trên

TÀI LIỆU: được phát cho mỗi học viên một bộ.

Yêu cầu đào tạo