Tầm quan trọng của Năng suất

Năng suất là yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh và tồn tại lâu dài của doanh nghiệp, đồng thời là nền tảng để nâng cao doanh thu, tạo môi trường làm việc và điều kiện làm việc tốt cho người lao động. Nhân viên của bạn là một trong những nhân tố quan trọng góp phần giúp công ty của bạn tăng năng suất và tăng trưởng kinh tế. Nếu các doanh nghiệp có thể tăng hiệu quả trong các yếu tố sản xuất của mình, thì có lý do để họ có thể tăng sản lượng và sản xuất hàng hóa chất lượng cao hơn với giá thấp hơn.

Khi công nghệ giúp nâng cao hiệu quả của các yếu tố sản xuất, nó cũng có khả năng thay thế lao động để giảm chi phí, như chúng tôi đã nhấn mạnh ở trên. Tăng trưởng tổng hợp chỉ đến từ việc tăng chất lượng và số lượng của các yếu tố sản xuất, nghĩa là các nguồn lực được sử dụng để tạo ra hoặc sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. Những điểm rút ra chính Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng sản lượng hàng hóa và dịch vụ theo thời gian và dựa trên các yếu tố sản xuất.

Năng suất giúp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của một quốc gia bằng cách sử dụng hiệu quả các yếu tố đầu vào, chẳng hạn như vốn và lao động, để cải thiện năng suất của đầu ra. Đối với các doanh nghiệp tham gia sản xuất, năng suất có thể được định nghĩa là tỷ lệ giữa số lượng đầu vào và số lượng đầu ra. Năng suất bộ phận là thước đo sử dụng một hoặc nhiều yếu tố sản xuất (đầu vào), nhưng không phải tất cả các yếu tố.

Mặc dù đầu ra thường là thước đo số tiền mà công ty hoặc nền kinh tế tạo ra, nhưng đầu vào có thể khác nhau tùy thuộc vào loại năng suất mà người ta muốn đo lường. Trong một nhà máy, theo The Motley Fool, một công ty đầu tư và tư vấn tài chính, bạn có thể muốn đo lường năng suất bằng cách chia tổng sản lượng cho số lượng công nhân. Chúng ta có thể đo lường năng suất dựa trên thời gian cần thiết để tạo ra một sản phẩm cụ thể.

Một lý do chính khiến các công ty cho thấy sự khác biệt lớn về mức năng suất và tăng trưởng là do công nghệ được áp dụng trong quy trình sản xuất của họ. Năng suất cao hơn có thể đến từ việc giảm đầu vào, lao động và thời gian đầu tư vào quá trình sản xuất hoặc từ việc sản xuất nhiều hơn một lượng đầu vào hoặc tài nguyên nhất định. Để cải thiện, bạn phải hiểu những yếu tố nào ảnh hưởng đến năng suất và cách bạn có thể điều chỉnh chúng để mang lại lợi ích cho bản thân.

Việc cải thiện các loại yếu tố kỹ thuật này có thể giúp bạn làm được nhiều việc hơn với chi phí thấp hơn và cải thiện đáng kể tốc độ cải thiện năng suất của bạn. Đó là lý do tại sao biết các yếu tố chính ảnh hưởng đến năng suất của nhân viên có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho công ty của bạn. Nếu bạn không muốn điều này trở thành kịch bản của công ty mình, thì bạn phải xem xét những cách bạn có thể tăng năng suất của chính mình–hoặc của toàn bộ doanh nghiệp của bạn.

Nâng cao năng suất lên trên hết, và bạn sẽ thấy lợi nhuận cũng như số giờ làm việc của nhân viên tăng lên, ngay cả khi bạn không có công việc kinh doanh mới nào. Về mặt thực tế, thích ứng có nghĩa là có thể thay đổi năng suất của bạn để tăng tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận mà không làm tăng chi phí.

Các công nghệ mới đang thay đổi thị trường cho các sản phẩm và yếu tố, thay đổi sâu sắc cách thức hoạt động và cách thức hoạt động của các doanh nghiệp. Mặc dù các công nghệ mới đang mang lại lợi ích lớn về năng suất, nhưng chúng đang tạo ra những thách thức mới cho các doanh nghiệp, bởi vì các quy trình sản xuất sản phẩm, các nguồn lợi thế cạnh tranh và cấu trúc thị trường đang thay đổi.

Nguồn: Sưu tầm

#hesinhthainangsuatxanh #nangsuatxanh #nangsuatxanhgroup #nangsuat #nangsuatcaotoandien #baotri #chatluong

LIÊN HỆ:

Ms. Mai Trang – Chuyên viên tư vấn 

HP: 0976.022.804 

Tel: (028) 39.484.494 – Fax: (028) 38.112.750  

Email: info@nangsuatxanh.vn  

Website: www.nangsuatxanhgroup.com

             www.nangsuatxanh.vn