Quản lý cho quản đốc và tổ trưởng

Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản và hiện đại về quản lý cho Quản đốc và Tổ trưởng, những cán bộ đóng vai trò nòng cốt trong điều hành các hoạt động sản xuất, dịch vụ, góp phần quan trọng trong cải tiến và nâng cao năng suất, chất lượng trong doanh nghiệp


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
“Quản lý cho quản đốc và tổ trưởng”
Thời lượng: 48h (06 ngày)

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản và hiện đại về quản lý cho Quản đốc và Tổ trưởng, những cán bộ đóng vai trò nòng cốt trong điều hành các hoạt động sản xuất, dịch vụ, góp phần quan trọng trong cải tiến và nâng cao năng suất, chất lượng trong doanh nghiệp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Vai trò của Quản đốc và Tổ trưởng  
 • Kỹ năng lập kế hoạch  
 • Kỹ năng ra quyết định 
 • Kỹ năng truyền đạt  
 • Kỹ năng tổ chức và giao quyền  
 • Kỹ năng quản lý thời gian  
 • Quản lý nhân sự  

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Những người làm công tác quản lý, điều hành, các kỹ thuật viên trong bộ phận sản xuất, tất cả những người quan tâm. 

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 • Giảng dạy kèm theo các bài tập, bảng câu hỏi, giúp người học nhanh chóng nắm được những kiến thức cần thiết.  
 • Không quá phức tạp, kiến thức thực tế, dễ áp dụng. 
 • Đào tạo kèm theo tư vấn của giảng viên và thảo luận nhóm. 
 • Khuyến khích ứng dụng của học viên vào việc giải quyết các vấn đề tồn tại. 

TÀI LIỆU: 

Tài liệu giảng dạy được phát cho mỗi học viên một bộ.

Nội dung khóa học có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của  doanh nghiệp. 

Yêu cầu đào tạo