Các lợi ích của bảo trì trong các công ty ngành chế tạo và sản xuất – Phần 2: Các lợi ích về môi trường

Bảo trì trong các công ty ngành chế tạo và sản xuất có nhiều lợi ích về môi trường, cũng như giúp tăng hiệu quả sản xuất và giảm chi phí lâu dài.