Hơn 100 ứng dụng/trường hợp sử dụng AI sáng tạo hàng đầu năm 2024 – Phần 2

Hơn 100 ứng dụng/trường hợp sử dụng AI sáng tạo hàng đầu năm 2024 – Phần 2

AI đang dần trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống hiện đại và hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội mới cho con người trong tương lai.