8 trụ cột TPM

Nếu ví von TPM là một tòa nhà thì 8 nội dung trong phương pháp này là 8 trụ cột của ngôi nhà đó. Ngôi nhà đó đứng trên móng là nguyên tắc 5S.

Nơi nào có hoạt động thì nơi đó cần sắp xếp, cần phân loại, cần sạch sẽ. Không có hoạt động 5S thì không thể bàn đến việc quản lý và cải tiến. 5S ngăn chặn sự xuống cấp của nhà xưởng, tạo sự thông thoáng cho nơi làm việc, đỡ mất thời gian cho việc tìm kiếm vật tư, hồ sơ cũng như tránh sự nhầm lẫn.

Người làm việc cảm thấy thoải mái, làm việc có năng suất cao và tránh được sai sót. Các thiết bị sản xuất hoạt động trong môi trường phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng an toàn. Vì vậy 5S chính là nền tảng của năng suất và chất lượng.

 1. Bảo trì tự quản (Autonomous Maintenance)

Khái niệm: Đặt trách nhiệm tự bảo dưỡng cho doanh nghiệp giúp người vận hành thiếtbị biết về kết cấu và chức năng của máy, hiểu về quan hệ giữa máy móc và chất lượng

Tác dụng:

 • Trao quyền sở hữu nhiều hơn cho các doanh nghiệp khai thác thiết bị.Trao trực tiếp các kiến thức về thiết bị cho chính người vận hành.
 • Đảm bảo thiết bị được làm sạch và bôi trơn trong suốt quá trình vận hành.
 • Xác định các vấn đề khẩn cấp trước khi chúng có thể gây ra tổn thất.
 • Giảm gánh nặng cho các nhân viên bảo trì.
 1. Bảo trì có kế hoạch (Planned Maintenance)

Khái niệm: Lập kế hoạch bảo trì dựa trên tỷ lệ thất bại dự đoán và/hoặc đo lường được.

Tác dụng:

 • Mục đích của hoạt động là zero breakdown; Tăng mức độ tin cậy và bảo trì được dễ dàng (tăng MTBF và giảm MTTR);
 • Giảm chi phí bảo trì bảo dưỡng;
 • Có sẵn phụ tùng thay thế; Nâng cao kỹ năng cho nhân viên kỹ thuật.
 1. Cải tiến có trọng điểm (Focused improvement)

Khái niệm: Các nhóm nhỏ nhân viên sẽ làm việc cùng nhau một cách chủ động để đạtđược những cải tiến thường xuyên, gia tăng trong vận hành thiết bị.

Tác dụng:

 • Các vấn đề diễn ra có tính chu kỳ được xác định và giải quyết bởi các nhóm nhỏ đảm nhận các chức năng khác nhau.
 • Các nhân viên tiềm năng được kết hợp để tạo nên một “bộ máy” thúc đẩy quá trình cải tiến liên tục.
 1. Duy trì chất lượng (Quality Maintenance)

Khái niệm: Thiết kế hệ thống phát hiện lỗi và phòng ngừa lỗi vào quá trình sản xuất. Ápdụng Phân tích nguyên nhân gốc để loại bỏ các nguồn lỗi liên quan đến chất lượng.

Tác dụng:

 • Phương pháp này hướng vào các vấn đề chất lượng với trọng tâm là xây dựng các dự án cải thiện tập trung vào nguyên nhân gốc gây ra các lỗi chất lượng.
 • Giảm số lượng khiếm khuyết.
 • Giảm chi phí bằng cách phát hiện lỗi sớm.
 1. Quản lý thiết bị chủ động (Early Equipment Management)

Khái niệm: Trong quản lý thiết bị, trước hết các nhà quản lý, vận hành cần hiểu cả lýthuyết và cả hoạt động sử dụng thiết bị trong thực tiễn. Thông qua phương pháp TPM,họ mới có thể tìm ra các vấn đề cần được cải tiến của thiết bị này dựa trên các kiếnthức đã có.

Tác dụng:

 • Máy móc mới sau khi lắp đặt phải chạy đạt được hiệu suất ngay;
 • Dễ vận hành; Dễ bảo trì bảo dưỡng; An toàn;
 • Chi phí trong suốt vòng đời thấp nhất.
 1. Huấn luyện và Đào tạo (Education– Training)

Khái niệm: Việc chuyển giao kiến thức cho các nhân viên vận hành và nhà quản lý là vôcùng cần thiết để đạt được các mục tiêu TPM.

Tác dụng:

 • Nhân viên vận hành có thể phát triển các kỹ năng để thực hiện thành thạo hoạt động bảo trì thiết bị và xác định các vấn đề mới phát sinh trong việc sử dụng thiết bị.
 • Nhân viên bảo trì có cơ hội trau dồi các kỹ thuật để chủ động bảo dưỡng và ngăn ngừa các rủi ro có thể xảy ra với thiết bị.
 • Các nhà quản lý được đào tạo về các nguyên tắc TPM cũng như về đào tạo và phát triển nhân viên.
 1. An toàn, Sức khỏe và môi trường (Safety, Health and environment)

Khái niệm: Duy trì môi trường làm việc an toàn và lành mạnh.

Tác dụng:

 • Mục đích của hoạt động là duy trì mức độ an toàn trong nhà máy sao cho số tai nạn bằng không (zero accident);
 • Cải thiện sức khỏe nhân viên, tạo môi trường làm việc bên trong và bên ngoài sạch sẽ cho nhân viên;
 • Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường xung quanh.
 1. TPM văn phòng (TPM in office)

Khái niệm: Áp dụng các kỹ thuật TPM cho các chức năng quản lý hành chính.

Tác dụng:

 • Mở rộng các tính năng của TPM ngoài khu vực sản xuất khi chúng có thể giúp hạn chế các lãng phí trong hoạt động hành chính,
 • Sắp xếp cơ cấu tổ chức có hiệu quả cao;
 • Hỗ trợ sản xuất thông qua cải thiện các hoạt động hành chính (ví dụ: xử lý đơn hàng, mua hàng và lên lịch).

Nguồn: Sưu tầm

#hesinhthainangsuatxanh #nangsuatxanh #nangsuatxanhgroup #nangsuat #baotri #chatluong

LIÊN HỆ:

Ms. Mai Trang – Chuyên viên tư vấn 

HP: 0976.022.804 

Tel: (08) 39.484.494 – Fax: (08) 38.112.750  

Email: info@nangsuatxanh.vn  

Website: www.nangsuatxanh.vn