Sự kiện

Kỹ thuật bảo trì hệ thống Thủy lực, khai giảng ngày 01/07/2024

Khóa học này sẽ giúp các học viên có được những công cụ cần thiết để tăng cường hiệu quả bảo trì, giảm thiểu thời gian chết máy, và đóng góp vào sự ổn định và thành công lâu dài của doanh nghiệp trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt.

Bảo trì 4.0, khai giảng ngày 21/03/2024

Khóa học rì 4.0 đề cập đến những vấn đề cơ bản và nền tảng về bảo trì 4.0 để mọi người trong doanh nghiệp từ lãnh đạo cấp cao cho đến nhân viên tại phân xưởng đều hiểu biết và đồng lòng ủng hộ để thực hiện hiệu quả hoạt động bảo tri

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả, khai giảng ngày 10/04/2024

Khóa học tập trung vào các vấn đề cơ bản quản lý tồn kho phụ tùng thay thế bao gồm khái niệm, vấn đề, các kỹ thuật lập kế hoạch và giải pháp nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng của thiết bị. Khóa học cũng tập trung phân tích các vấn đề thường gặp phải trong công tác quản lý và kiểm soát phụ tùng tồn kho.

Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả, khai giảng ngày 08/04/2024

Khóa học tập trung vào các vấn đề cơ bản quản lý tồn kho phụ tùng thay thế bao gồm khái niệm, vấn đề, các kỹ thuật lập kế hoạch và giải pháp nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng của thiết bị. Khóa học cũng tập trung phân tích các vấn đề thường gặp phải trong công tác quản lý và kiểm soát phụ tùng tồn kho.