Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa cơ khí

Khóa học cung cấp những hiểu biết cần thiết để học viên có thể nắm vững các khái niệm, yêu cầu kỹ thuật về bảo trì và sửa chữa cơ khí, đặc biệt là những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân gây hư hỏng và biện pháp phục hồi. Từ đó, giúp học viên có khả năng làm và nâng cao kiến thức và kỹ năng bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị trong sản xuất công nghiệp


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA CƠ KHÍ

Thời lượng: 24h (04 ngày)

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học cung cấp những hiểu biết cần thiết để học viên có thể nắm vững các khái niệm, yêu cầu kỹ thuật về bảo trì và sửa chữa cơ khí, đặc biệt là những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân gây hư hỏng và biện pháp phục hồi. Từ đó, giúp học viên có khả năng làm và nâng cao kiến thức và kỹ năng bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị trong sản xuất công nghiệp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Mở đầu về hư hỏng máy và chi tiết máy.
 • Phân loại hư hỏng.
 • Chuẩn bị kỹ thuật và vật liệu cho bảo trì và sửa chữa.
 • Bảo trì và sửa chữa các chi tiết máy.
 • Bảo trì và sửa chữa các bộ truyền chuyển động.
 • Bảo trì và sửa chữa các cơ cấu biến đổi chuyển động.
 • Bảo trì và sửa chữa các cơ cấu an toàn.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Các kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật làm công tác bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị và các công đoạn có liên quan tới sản xuất công nghiệp và tất cả những người quan tâm.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 • Giảng dạy lý thuyết kết hợp các bài tập thực hành dưới dạng thảo luận nhóm.

TÀI LIỆU: 

 1. Kỹ thuật bảo trì và sửa chũa cơ khí”.
 2.  “Machinery Component Maintenance and Repair “ by Heinz P. Bloch and Fred K. Geitner.
 3. “Maintenance Engineering Handbook” by R. Keith Mobley.

  Các tài liệu giảng dạy được phát cho mỗi học viên một bộ.

  Nội dung khóa học có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của  doanh nghiệp.

Yêu cầu đào tạo