Làm thế nào để tích hợp bảo trì tự quản với các công cụ và nguyên tắc lean khác?

Tích hợp bảo trì tự quản với công cụ Lean khác

Bảo trì tự quản (AM: autonomous maintenance) là một công cụ Lean cho phép nhân viên vận hành chăm sóc máy móc và thiết bị của mình, giảm thiểu sự cố, khuyết điểm và lãng phí. 

AM không phải là một phương pháp đơn lẻ mà là một phần của hệ thống lean toàn diện nhằm cải thiện chất lượng, năng suất và an toàn. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tích hợp AM với các công cụ và nguyên tắc lean khác như 5S, TPM, quản lý hình ảnh, công việc tiêu chuẩn và cải tiến liên tục.

Bảo trì tự quản là gì?

AM là quá trình mà trong đó các nhân viên vận hành thực hiện các nhiệm vụ bảo trì cơ bản như làm sạch, bôi trơn, kiểm tra và điều chỉnh máy móc và thiết bị của mình. 

Bảo trì tự quản giúp nhân viên phát hiện và ngăn chặn các vấn đề trước khi nó leo thang, cải thiện kỹ năng và kiến thức của họ, và đảm nhận trách nhiệm với khu vực làm việc của mình. 

AM cũng giải phóng thời gian cho kỹ thuật viên bảo trì tập trung vào các nhiệm vụ phức tạp và phòng ngừa, nâng cao hiệu suất tổng thể của thiết bị (OEE).

Làm thế nào để triển khai bảo trì tự động?

AM không phải là điều gì đó có thể triển khai ngay tức khắc, mà là một quy trình dần dần và có hệ thống yêu cầu đào tạo, hỗ trợ và phản hồi. 

Quy trình này thường bao gồm bảy bước, bắt đầu bằng việc nhân viên vận hành làm sạch và kiểm tra để loại bỏ các nguồn bẩn và ô nhiễm. Kỹ thuật viên bảo trì sẽ sửa chữa bất kỳ bất thường hoặc khuyết điểm nào. 

Sau đó, nhân viên vận hành và kỹ thuật viên cùng nhau phát triển các quy trình tốt nhất để làm sạch và bôi trơn máy móc và thiết bị, cùng với danh sách kiểm tra và lịch trình hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. 

Nhân viên vận hành học cách thực hiện kiểm tra cơ bản trên máy móc và thiết bị, chẳng hạn như kiểm tra mức độ mòn, rung động, tiếng ồn, nhiệt độ và áp suất. Họ cũng có thể thực hiện kiểm tra nâng cao hơn trên máy móc và thiết bị với các sửa chữa nhỏ hoặc điều chỉnh khi cần thiết. 

Nhân viên vận hành và kỹ thuật viên bảo trì xem xét và cập nhật tiêu chuẩn và danh sách kiểm tra cho Bảo trì tự quản đều đặn, kiểm tra và đánh giá hoạt động và kết quả của Bảo trì tự quản, công nhận hiệu suất tốt, xác định cơ hội cải tiến máy móc và thiết bị và chia sẻ các quy trình tốt nhất của mình với các nhóm khác.

Làm thế nào để tích hợp bảo trì tự quản với các công cụ và nguyên tắc lean khác?

AM không phải là một hoạt động độc lập, mà là một phần của một hệ thống lean lớn hơn nhằm giảm thiểu lãng phí, tối ưu hóa quy trình và làm giàu giá trị. 

Do đó, Bảo trì tự quản nên được tích hợp với các công cụ và nguyên tắc lean khác như 5S, TPM, quản lý hình ảnh, công việc tiêu chuẩn và cải tiến liên tục. 5S là phương pháp tổ chức và làm sạch không gian làm việc, trong khi TPM là một phương pháp toàn diện nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy móc.

Quản lý hình ảnh được sử dụng để hiển thị thông tin một cách trực quan, và công việc tiêu chuẩn tài liệu hóa các quy trình tốt nhất để thực hiện một nhiệm vụ. 

Cuối cùng, cải tiến liên tục là một tư duy tìm cách cải tiến quy trình, sản phẩm, dịch vụ và kết quả. Tất cả các công cụ và nguyên tắc này giúp đảm bảo chất lượng, sự nhất quán và hiệu suất, đồng thời cung cấp một nền tảng cho AM và cải tiến.

Nguồn: Sưu tầm

Hãy đăng ký ngay khóa học “Bảo trì tự quản “sẽ  khai giảng ngày 27/06  để bắt đầu hành trình trở thành chuyên gia bảo trì tự quản!

Xem chi tiết nội dung khoá học tại : 

LIÊN HỆ:

Ms. Mai Trang – Chuyên viên tư vấn 

HP: 0976.022.804 

Tel: (028) 39.484.494 – Fax: (028) 38.112.750  

Email: info@nangsuatxanh.vn  

Website: www.nangsuatxanhgroup.com

             www.nangsuatxanh.vn