Top 9 lợi ích của việc Phân tích hư hỏng và giám sát tình trạng thiết bị

Top 9 lợi ích của việc Phân tích hư hỏng và giám sát tình trạng thiết bị

Top 9 lợi ích của việc Phân tích hư hỏng và giám sát tình trạng thiết bị

1. Giảm chi phí sửa chữa khẩn cấp

Theo nghiên cứu từ Institute of Asset Management, việc thực hiện giám sát tình trạng và phân tích hư hỏng có thể giảm đến 60% chi phí sửa chữa khẩn cấp. Điều này có nghĩa là nếu chi phí sửa chữa khẩn cấp trung bình là 100,000 đô la mỗi năm, việc giám sát và phân tích có thể giảm tới 60,000 đô la.

2. Tăng tuổi thọ của thiết bị

Nghiên cứu của Electric Power Research Institute cho thấy việc thực hiện giám sát tình trạng thiết bị có thể kéo dài tuổi thọ của chúng lên đến 30%. Nếu một thiết bị có tuổi thọ dự kiến là 10 năm và chi phí thay thế là 50,000 đô la, việc kéo dài tuổi thọ sẽ tiết kiệm 15,000 đô la.

3. Tối ưu hóa hiệu suất

Giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc của chúng. Nếu việc tối ưu hóa này dẫn đến tăng 5% hiệu suất sản xuất hàng năm và doanh thu hàng năm của doanh nghiệp là 1 triệu đô la, tăng trưởng này sẽ mang lại thêm 50,000 đô la trong doanh thu.

Tham gia Cộng đồng Hệ sinh thái Năng suất xanh: Nơi chia sẽ các kiến thức để mọi người chúng ta làm việc năng suất hơn, chất lượng hơn:

4. Tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên

Giúp tăng tới 30% hiệu suất sử dụng tài nguyên (Nghiên cứu của ARC Advisory Group). Nếu doanh nghiệp có ngân sách mua sắm mới thiết bị là 200,000 đô la, tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên sẽ tiết kiệm được 60,000 đô la.

5. Tiết kiệm năng lượng

Giúp phát hiện các thiết bị hoạt động không hiệu quả trong việc sử dụng năng lượng. Nếu tối ưu hóa hoạt động của những thiết bị này có thể giảm 10% chi phí năng lượng hàng năm là 50,000 đô la, việc tiết kiệm này sẽ mang lại 5,000 đô la.

6. Giảm thời gian dừng máy và gián đoạn

Theo nghiên cứu của PwC, việc áp dụng giám sát tình trạng và phân tích dữ liệu có thể giảm thời gian dừng máy lên đến 50%. Nếu thời gian dừng máy trung bình hàng năm là 100 giờ và mỗi giờ dừng máy gây mất 1,000 đô la doanh thu, việc giảm thời gian dừng máy có thể tiết kiệm 50,000 đô la.

7.Tối ưu hóa nguồn nhân lực

Giúp phát hiện các vấn đề kỹ thuật một cách nhanh chóng. Nếu việc này giảm thời gian kỹ thuật viên giải quyết sự cố 20% và mỗi giờ làm việc của kỹ thuật viên có giá trị 50 đô la, việc tối ưu hóa nguồn nhân lực sẽ tiết kiệm 10 đô la cho mỗi giờ giảm.

8. Giảm rủi ro và thiệt hại

Giúp giảm rủi ro sự cố và thiệt hại liên quan. Nếu việc này giảm 30% thiệt hại trung bình do sự cố gây ra, và thiệt hại trung bình là 20,000 đô la mỗi sự cố, việc giảm rủi ro và thiệt hại có thể tiết kiệm 6,000 đô la cho mỗi sự cố.

9.Tạo giá trị và tăng doanh thu

Tổng cộng của các lợi ích kinh tế từ việc phân tích hư hỏng và giám sát tình trạng thiết bị có thể tạo ra một tăng trưởng toàn diện trong doanh thu và lợi nhuận. Ví dụ, nếu tổng lợi ích kinh tế hàng năm từ các hoạt động này là 200,000 đô la, việc này có thể tạo ra tăng trưởng thêm 200,000 đô la trong doanh thu hàng năm.

Như vậy, việc phân tích hư hỏng và giám sát tình trạng thiết bị có thể mang lại hiệu quả kinh tế lớn, từ việc tiết kiệm chi phí sửa chữa, tăng tuổi thọ thiết bị, tối ưu hóa hiệu suất, đến việc giảm nguy cơ gián đoạn và tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp.

Nguồn: Năng suất xanh tổng hợp

Bài viết liên quan:

Hãy đăng ký ngay khóa học Kỹ thuật phân tích hư hỏng và giám sát tình trạng thiết bị sẽ khai giảng vào ngày 07/09 để không bỏ lỡ cơ hội nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình trong lĩnh vực Kỹ thuật phân tích hư hỏng và giám sát tình trạng thiết bị.

Xem chi tiết khoá học tại đây 

Đăng ký nhận 10 Ebook: là những cuốn sách về quản lý và phát triển bản thân.

Yêu cầu đào tạo